Milde variant vogelgriep Voorthuizen

Door: Rijksoverheid  02-08-2006
Trefwoorden: Pluimveehouderij, Vogelgriep

01-08-2006 - Op een pluimbedrijf in Voorthuizen zijn sporen van de zogeheten laagpathogene variant van het vogelgriepvirus aangetroffen. Deze variant is veel minder ziekmakend dan de variant die in 2003 in Nederland is aangetroffen. Maar omdat hij kan overgaan (muteren) in de agressieve vorm, wordt ook de aanwezigheid van de laagpathogene variant permanent in de gaten gehouden.

Het pluimveevermeerderingsbedrijf is geblokkeerd en er zijn monsters voor onderzoek genomen om te kijken of er nog virus aanwezig was. Er kon geen virus worden aangetoond. Volgende week worden er nogmaals monsters voor onderzoek genomen.
De vijf commerciële bedrijven in een kilometer rond het bedrijf zijn bezocht en bemonsterd. Op deze bedrijven zijn geen verschijnselen van vogelgriep vastgesteld. Wel is op basis van monsters bij een van de bedrijven een verdenking van de laagpathogene variant van vogelgriep aangetroffen.

De monsters zijn genomen in het kader van de reguliere monitoring. Deze monitoring bestaat uit onderzoek van alle bedrijfsmatig gehouden pluimvee in Nederland. Het doel is om over een langere periode trends en ontwikkelingen van het voorkomen van vogelgriep in kaart te brengen. Aan de hand van deze gegevens kan het beleid over vogelgriep aangepast worden. Pluimveebedrijven met buitenlopende dieren worden vier keer per jaar gecontroleerd. Zij zijn kwetsbaarder dan bedrijven zonder vrije uitloopbedrijven. Zonder vrije uitloop worden een keer per jaar gecontroleerd.

Trefwoorden: Pluimveehouderij, Vogelgriep