MIN LNV: Pluimvee vanaf 1 mei naar buiten

Door: Rijksoverheid  27-04-2006
Trefwoorden: Landbouw, Pluimveehouderij, Vogelgriep

Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gaat de afschermplicht voor niet gevaccineerd pluimvee per 1 mei opheffen. Uit de risicobeoordeling is gebleken dat er geen aanleiding is om terug te komen op het voornemen om de afschermplicht per 1 mei 2006 te beëindigen. De piek van de vogeltrek is voorbij en bij de zeer uitgebreide monitoring van wilde vogels zijn tot nu toe in Nederland geen besmettingen met het vogelgriepvirus aangetroffen.

Naast de intrekking van de afschermplicht wordt ook het bestaande verzamelverbod voor pluimvee (waaronder duiven), loopvogels en siervogels versoepeld. Met ingang van 1 mei is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk een ontheffing te verlenen voor het verzamelen van pluimvee en loopvogels. Tentoonstellingen zijn dus onder voorwaarden weer mogelijk.
Ook is mogelijk om weer in de open lucht siervogels te verzamelen. Korte wedvluchten in Nederland en België zijn onder voorwaarden weer toegestaan.

Enkele hygiënevoorschriften blijven van kracht. Zo is onder andere bepaald dat commercieel pluimvee alleen onder een afdak of binnen mag eten en drinken. Dit zal tot nauwelijks extra lasten leiden, omdat pluimvee nu al binnen wordt gevoerd. Commercieel pluimvee mag ook geen water dat afkomstig is van oppervlaktewater drinken. Hobbypluimveehouders wordt geadviseerd hetzelfde te doen als de commerciële pluimveehouders.

De afschermplicht was vanaf 20 februari 2006 officieel van kracht. De afschermplicht houdt in dat er geen contact mag zijn tussen pluimvee en wilde vogels. Ook moet de bovenzijde van uitloopruimtes en hokken afgedicht worden tegen het risico van besmetting via uitwerpselen van wilde trekvogels.

Trefwoorden: Afschermplicht, H5n1, Landbouw, Pluimveehouderij, Vogelgriep,