Minister Veerman laat visakte vervallen; vergunning blijft verplicht

Door: Rijksoverheid  28-04-2006
Trefwoorden: Landbouw, Visserij, Sportvisserij

28-04-2006 - Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) laat de sportvisakte vervallen. De sportvisser heeft nog wel een vergunning nodig van de visrechthebbende (de eigenaar van het viswater).

Het laten vervallen van de sportvisakte is onderdeel van het wetsvoorstel wijziging Visserijwet 1963 dat op dit moment in de Tweede Kamer ligt. De wijziging van de Visserijwet leidt tot het opheffen van de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij (OVB). De OVB is een zelfstandig bestuursorgaan en heeft als taken onder andere voorlichting, onderzoek en de uitgifte van de visakte. Met het opheffen van de OVB vervalt ook de noodzaak van de sportvisakte.

Het past niet meer in de huidige visie op publieke verantwoordelijkheden dat dit soort taken als voorlichting over de visserij door een overheidsorgaan worden uitgevoerd en dat de overheid daar door middel van de sportvisakte geld voor vraagt. De administratieve lasten voor de sportvisser nemen met het vervallen van de visakte met 30% af. De akte is vooral bedoeld voor financiering van de OVB. Het vervallen van de akte heeft dan ook geen negatieve gevolgen voor de visstand.

Sinds 1 januari 2006 is er een intensieve samenwerking tussen de Nederlandse Vereniging van Sportvissers (NVVS) en de OVB. Na instemming van de Tweede Kamer zullen deze organisaties op 1 januari 2007 opgaan in de Vereniging Sportvisserij Nederland. De OVB blijft tot de inwerkingtreding van de wetswijziging de visakte uitgeven. Daarna neemt de Vereniging Sportvisserij Nederland de uitgifte van private vergunningen op zich. Aan deze toestemmingen zijn voorwaarden verbonden. Vissen in strijd met een toestemming blijft strafbaar.

Trefwoorden: Binnenvisserij, Landbouw, Sportvisserij, Visakte, Visserij,