Minister Veerman sluit EU-plattelandsontwikkeling 2000-2006 af

Door: Rijksoverheid  07-09-2006
Trefwoorden: Innovatie

06-09-2006 - Minister Veerman heeft vandaag het 'EU-plattelandsontwikkelingsprogramma 2000-2006' (POP) bestuurlijk afgesloten. In de afgelopen zeven jaar zijn vele honderden projecten op het platteland mede met Europees geld gestart. Het gaat bijvoorbeeld om herstel van cultuurlandschap of het slim gebruiken van zonnewarmte of het maken van een kennisnetwerk voor melkveehouders. Er is meer dan EUR 430 miljoen Europees geld naar het Nederlandse platteland gegaan. Samen met bijdragen van het Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en particuliere instellingen is er de afgelopen zeven jaar ruim EUR 1 miljard in het platteland geïnvesteerd. Omdat verschillende projecten in Nederland goed en op tijd gestart en soms al afgerond zijn, heeft de Europese Commissie dit voorjaar het Nederlandse budget met zo'n EUR 4 miljoen verhoogd. Op die manier konden dit jaar nog meer projecten worden gerealiseerd.

Voor de komende zeven jaar stelt Nederland momenteel een nieuw Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP-2) op. Hier wordt door Rijk en provincies hard aan gewerkt. De Nederlandse Plattelands Strategie - een onderdeel van POP2 - is twee weken geleden naar de Europese Commissie gestuurd. De komende 7 jaar wordt een bedrag van bijna EUR 490 miljoen aan Europese subsidie verwacht.

Minister Veerman heeft namens het 'Comité van Toezicht POP' bij de afsluitende vergadering een brochure overhandigd aan de gedeputeerden landelijk gebied en de vertegenwoordiger van de Europese Commissie. In de brochure worden 15 succesvolle projecten van plattelandsontwikkeling beschreven.

Trefwoorden: Innovatie