Natuurbraak in de SAN

Door: Rijksoverheid  14-04-2006
Trefwoorden: Landbouw, Natuurbeheer

13-04-2006 - Met ingang van 15 april kunnen aanvragen ingediend worden voor het pakket Natuurbraak van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer (SAN). Hiermee kan voor een zelfde perceel subsidie worden aangevraagd voor een periode van zes jaar. De jaarlijkse vergoeding bedraagt 172 euro per hectare.

Aanvraagperiode en budget
De aanvraagperiode loopt van 15 april tot 15 mei 2006. Voor het pakket natuurbraak is voor 2006 een budget van 100.000 euro beschikbaar. Aanvragen worden gehonoreerd op volgorde van binnenkomst en volgens het principe wie het eerst komt, het eerst maalt.

Aanvraagformulier en brochures op LNV-Loket.
Programma beheer - Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer (SAN) - SAN-pakket Natuurbraak.
Meer informatie over de inhoud van de regeling, de voorwaarden en de achtergronden vindt u in de speciale brochure, 'Subsidie krijgen voor natuurbraak'. Omdat de natuurbraakregeling onderdeel uitmaakt van de SAN, worden extra voorwaarden aan de deelname gesteld, bijvoorbeeld ten aanzien van de aanvrager en het perceel. In de algemene brochure van de SAN (aanvraagperiode 2006) vindt u hier meer informatie over.
De beide brochures, alsook het aanvraagformulier en de bijbehorende toelichting staan op de website van Het LNV-Loket;
Programma beheer - Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer (SAN) - SAN-pakket Natuurbraak.

Trefwoorden: Landbouw, Natuurbeheer