Nieuw 20-km-gebied ingesteld vanwege bluetongue in Best

Door: Rijksoverheid  14-09-2006
Trefwoorden: Blauwtong, Bluetongue,

12-09-2006 - Op een bedrijf in Best (Noord-Brabant) is verspreiding van het Bluetongue virus bij runderen vastgesteld. Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt daarom een nieuw 20-kilometergebied in. De maatregelen die in dit nieuwe gebied gelden, zijn gelijk aan de maatregelen in het 20-kilometergebied Zuid Limburg. Omdat geheel Nederland al beperkingsgebied is, volgen voor de rest van Nederland geen extra maatregelen.

Afgelopen vrijdag werd het Bluetonguevirus vastgesteld bij twee runderen op een exportverzamelcentrum bij Leeuwarden. De besmetting in Best is ontdekt na tracering van één van deze twee runderen. Tracering van de andere besmetting in Leeuwarden leverde vooralsnog geen andere besmettingen op.

De belangrijkste maatregelen die gelden in het 20-kilometergebied zijn:

Herkauwers moeten van één uur voor zonsondergang tot één uur na zonsopgang in de stal worden gehouden, als de ziekteverspreidende insecten actief zijn. Alleen veehouders die geen geschikte stalruimte beschikbaar hebben voor het vee, worden van deze verplichting uitgezonderd.
Herkauwers, hun stallen en de omgeving ervan moeten worden behandeld met insectenwerende middelen om de ziekteverspreidende insecten te weren. Ook als de dieren niet opgestald kunnen worden.
Vervoer van herkauwers naar buiten het 20-kilometergebied is verboden. Er zijn enkele uitzonderingen, zoals het vervoer naar slachthuizen.
Herkauwers mogen binnen het 20-kilometergebied vrij worden verplaatst. Voorwaarde daarvoor is wel dat het niet gaat om herkauwers van bedrijven waar een besmetting met bluetongue is geconstateerd of waar de VWA gemeld heeft dat er een verdenking is.

Trefwoorden: Blauwtong, Bluetongue,