Nieuwe directeur Voedselkwaliteit en Diergezondheid LNV

Door: Rijksoverheid  03-05-2006
Trefwoorden: Overheid, Personalia, Directie Benoemingen

01-05-2006 - Mevrouw mr. A. Oppers treedt op 15 juni 2006 als directeur van de directie Voedselkwaliteit en Diergezondheid in dienst bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Zij volgt de heer dr. ir. H Paul op, die op 1 juni plaatsvervangend inspecteur-generaal bij het ministerie van VROM wordt.

Alida Oppers (45) studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam en is vanaf 1986 werkzaam bij het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu waar zij diverse functies vervulde, waaronder Hoofd Bureau Secretaris-Generaal, Hoofd Landbouw en laatstelijk directeur Bestuurszaken van de VROM-Inspectie.

Trefwoorden: Directie Benoemingen, Overheid, Personalia