Persbericht DLG - Alles over kavelruil op nieuwe website 'www.boerzoektkavel.nl'

Door: Rijksoverheid  11-09-2006
Trefwoorden: Internet

08-09-2006 - Op 10 september gaat de nieuwe website 'boerzoektkavel.nl' online. De site is een initiatief van de Dienst Landelijk Gebied en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De website is bedoeld voor agrariërs die geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden van kavelruil en op die manier hun bedrijfsvoering efficiënter willen maken. 'Boerzoektkavel.nl' geeft informatie over de werkwijze en voordelen van kavelruil. Ook geeft de site een overzicht van kavelruilprojecten per provincie, actuele informatie en vele interessante links. De site gaat 10 september online, tegelijk met de eerste aflevering van het KRO-programma Boer zoekt Vrouw.

In eerste instantie heeft 'Boerzoektkavel.nl' een informatief karakter. In het voorjaar van 2007 moet de site ook een bemiddelend karakter krijgen; momenteel wordt gekeken naar de mogelijkheden om een systeem van vraag en aanbod van kavels in de site te integreren.

Efficiëntere bedrijfsvoering
Boeren moeten steeds meer zoeken naar mogelijkheden voor efficiëntere bedrijfsvoering, onder andere door afnemende steun uit Brussel. Kavelruil kan uitkomst bieden. Besparingen kunnen oplopen tot duizenden euro's per jaar. Vroeger werd de landbouwstructuur in een gebied verbeterd door middel van ruilverkavelingen. Grote projecten die wel twintig jaar konden duren. Tegenwoordig werken we aan kortlopende en relatief goedkope projecten. De projecten worden uitgevoerd in opdracht van bijvoorbeeld de provincie en/of in samenwerking met organisaties als Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO), het Kadaster, terreinbeherende instanties en diverse andere overheden. Met de nieuwe site wil de Dienst Landelijk Gebied agrariërs stimuleren om kavels te gaan ruilen. Daarnaast moet de site op korte termijn een ontmoetingsplaats worden voor organisaties die zich bezighouden met kavelruil. Kennis- en informatie-uitwisseling kan dan bijvoorbeeld via een forum plaatsvinden.

Samenwerking met KRO's Boer zoekt Vrouw
Voor de promotie van de site is samenwerking gezocht met de makers van KRO's programma Boer zoekt Vrouw. Het programma heeft ook een website (www.boerzoektvrouw.kro.nl) waarvoor minister Veerman als gastschrijver de komende maanden een aantal columns gaat schrijven. In deze columns zal Veerman de afleveringen van Boer zoekt Vrouw op de voet volgen en becommentariëren. Zijn eerste column is zondag 10 september op de site 'boerzoektvrouw.nl' te zien, tegelijk met de eerste aflevering van het populaire datingprogramma. In deze column verwijst Veerman ook naar de nieuwe website 'boerzoektkavel.nl'

Trefwoorden: Internet