Plattelandsorganisaties voor versterking verbrede landbouw

Door: Rijksoverheid  09-07-2006
Trefwoorden: Landbouw, Multifunctionele Landbouw, Taskforce

05-07-2006 - Verbrede of multifunctionele landbouw heeft een impuls nodig en de eerste aanzet daartoe is een Task Force Multifunctionele Landbouw. Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft de mening van verschillende organisaties gepeild om te kijken wat deze task force kan doen. Multifunctionele landbouw is een strategie van agrarische ondernemers die naast de landbouw ook andere functies vervullen, zoals recreatie, zorg, verkoop van producten aan huis. De Tweede Kamer had de minister gevraagd om de mogelijkheden van zo'n task force te onderzoeken.

Ongeveer 40 vertegenwoordigers van plattelandsorganisaties en overheden hebben positief gereageerd op het initiatief om een task force in te stellen. De organisaties vinden het belangrijk dat de multifunctionele landbouw als volwaardige 'tak van sport' onder de aandacht wordt gebracht bij samenleving en overheden. Agrarische ondernemers die hun bedrijf verbreden moeten zich daarin verder kunnen professionaliseren. Een Task Force Multifunctionele Landbouw kan hieraan bijdragen door krachten te bundelen.

De betrokken partijen hebben behoefte aan landelijke verbindingen. Nu zoeken partijen elkaar op kleine schaal al op. Maar om van pioniersinitiatief te komen tot een volwaardige en betrouwbare marktpartij voor bijvoorbeeld grote zorgorganisaties moet er nog veel gebeuren. De task force moet zich volgens de organisaties richten op professionalisering en op het ontwikkelen van ondernemerschap toegespitst op het gebied waar de ondernemer is gevestigd.

De organisaties pleiten voor het ondersteunen van initiatieven uit de sectoren. De inbreng moet geleverd worden door ervaringsdeskundigen. De task force moet een impuls geven voor een langdurig samenwerkingsverband, bijvoorbeeld in de vorm van een brancheorganisatie.

Na de zomer zal het ministerie van LNV in overleg met betrokken partijen de precieze opdracht en samenstelling van de Task Force Multifunctionele Landbouw formuleren.

Trefwoorden: Landbouw, Multifunctionele Landbouw, Taskforce