Rammenverordening voorlopig niet van de baan

Door: Rijksoverheid  09-07-2006
Trefwoorden: Landbouw, Schapenhouderij, Rammenverordening

05-07-2006 - Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wijzigt de rammenverordening voor schapen voor het fokseizoen 2006/2007 niet. Dat schrijft de minister vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Door de mogelijke versoepeling van de EU-voorschriften zou de verordening wellicht niet meer in de huidige vorm noodzakelijk zijn. Deze mogelijke versoepeling volgt pas eind dit jaar. Omdat het fokseizoen na de zomer al begint heeft minister Veerman besloten de verordening niet te wijzigen.

De rammenverordening schrijft voor dat alleen met scrapie-ongevoelige rammen mag worden gefokt. In 2004 hebben LTO-Nederland, het productschap Vee & Vlees en LNV gezamenlijk besloten om de rammenverordening vast te stellen. Deze verordening heeft als doel kosten te besparen die de schapensector moet maken bij de bestrijding van scrapie (schapenziekte). Bovendien zorgt deze verordening ervoor dat minder gezonde dieren worden vernietigd.

Komend half jaar spreken de EU-lidstaten over een versoepeling van de scrapie-bestrijdingsvoorschriften. Pas rond de jaarwisseling is een besluit te verwachten over een wijziging van de bestrijdingsvoorschriften. Als de EU deze bestrijdingsvoorschriften versoepelt zou dat gevolgen kunnen hebben voor de huidige rammenverordening. Versoepeling leidt mogelijk tot minder ingrijpende voorschriften waardoor de besparing die de huidige rammenverordening oplevert vermindert. Minister Veerman vindt op dit moment het uiteindelijke effect nog te onzeker. Uiterlijk volgend jaar omstreeks deze tijd zal LNV wederom bepalen of een wettelijke verplichte inzet van ongevoelige rammen nog steeds noodzakelijk en/of wenselijk is.

Een ander punt van overweging is het voorkomen van 'atypische scrapie'. Atypische scrapie is een andere vorm van scrapie die is ontdekt tijdens de monitoring die sinds 2002 door heel Europa plaatsvindt. In 2005 zijn in de EU 615.000 schapen en geiten getest waarvan bij 3900 scrapie werd aangetoond. Van deze positieven zijn 123 aangemerkt als atypisch. Het Europese Voedselveiligheidsagentschap EFSA houdt de ontwikkelingen rondom deze nieuw ontdekte aandoening nauw in de gaten. EFSA zal na de zomer komen met een nader rapport hierover. Daarin zal het ingaan op de betekenis van atypische scrapie en de mogelijke consequenties van de fokkerij op ongevoeligheid op het vóórkomen van deze vorm van scrapie. Minister Veerman ziet op dit moment in atypische scrapie nog onvoldoende aanleiding om de rammenverordening te heroverwegen.

Trefwoorden: Landbouw, Rammenverordening, Schapenhouderij, Scrapie-bestrijdingsvoorschriften,