Rijkssteun voor biomassa-plannen MKB

Door: Rijksoverheid  18-05-2006
Trefwoorden: Landbouw, Energie, Grondstoffen

DEN HAAG, 17 mei 2006 – Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) lanceert komende zomer een nieuw programma voor bedrijven die biomassa willen omzetten in energie of grondstoffen voor de chemische industrie.

Het ministerie reserveert voor de komende jaren 1,2 miljoen euro voor haalbaarheidsonderzoeken en nieuwe business-plannen bij middelgrote en kleine ondernemingen, aldus dinsdagavond mr. R.M. Bergkamp, directeur-generaal van het ministerie van LNV, tijdens een debat in het Haagse perscentrum Nieuwspoort.

“De ontwikkeling naar een ‘bio-based economy’ vormt een van de belangrijkste uitdagingen voor ons land, en kan zowel bijdragen aan de transitie naar een duurzame energievoorziening als een duurzame landbouw,” zei Bergkamp. “Uitgangspunt zou daarbij moeten zijn het halen van zoveel mogelijk waarde uit biomassa.”

In die benadering worden hoogwaardige landbouwproducten eerst zoveel mogelijk gebruikt als voedsel of gespecialiseerde grondstof voor de chemie of farmacie; restfracties worden verwerkt tot biobrandstoffen, waarna wat dan nog resteert wordt verbrand voor de productie van stroom of warmte.

Nederland moet zich volgens Bergkamp niet specialiseren in het verbouwen van biomassa-gewassen maar op “hoogwaardige, kennisintensieve toepassingen van groene grondstoffen, zoals biologisch afbreekbaar chirurgisch hechtdraad en weekmakers voor plastics uit suiker, als alternatief voor de minder prettige weekmakers uit aardolie.”

Het debat, een ‘Maatschappelijk Café’ georganiseerd door adviesbureau Schuttelaar & Partners en Wageningen University and Research centre (WUR), ging onder meer over de vraag hoe milieuvriendelijk het overschakelen van fossiele op biobrandstoffen werkelijk is, en of Europa de import van palmolie en andere soorten biomassa uit ontwikkelingslanden zou moeten tegengaan. Ook kwam aan de orde of stimuleringsmaatregelen van de overheid wel consistent toewerken naar de meest duurzame toepassingen van biomassa.

De circa honderd deelnemers aan het debat onderschreven in overgrote meerderheid de stelling dat “de bio-based economy de toekomst heeft,” maar toonden zich verdeeld over de vraag of het ethisch verantwoord is om voedselgewassen te gebruiken als brandstof zolang nog mensen omkomen van honger.

Het debat over de opkomst van de ‘bio-based economy’ was de laatste van drie Maatschappelijke Cafés over verschuivingen in wereldwijde grondstofstromen. Met cafés als deze brengt Schuttelaar & Partners alle betrokkenen rond gevoelige maatschappelijke kwesties op een nieuwe, ongedwongen manier met elkaar in gesprek.

Trefwoorden: Biomassa, Duurzame Landbouw, Energie, Grondstoffen, Landbouw