Samenwerking Vietnam-Nederland geïntensiveerd

Door: Rijksoverheid  31-10-2006
Trefwoorden: Samenwerking

Vietnam en Nederland gaan samenwerken in projecten op het gebied van koffie en cacao. Ook op het terrein van duurzaam watergebruik voor voeding en ecosystemen gaan beide landen samenwerken. Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en zijn Vietnamese collega Cao Duc Phat hebben hierover een overeenkomst getekend tijdens het bezoek van Veerman aan Vietnam. Eerder waren er al gezamenlijke visserijprojecten.

Vietnam is de tweede koffie-exporteur ter wereld. De kwaliteit van de koffie laat ruimte voor verbetering. De koffie-industrie is voor bepaalde delen van het Vietnamese platteland van grote economische en sociale waarde, maar heeft forse negatieve gevolgen voor het milieu. De cacao-industrie is klein, maar groeiend. Dit betekent dat groeimethoden en kwaliteitsmanagement belangrijker worden. Nederland heeft een belangrijke rol in de handel en logistiek van koffie en cacao.

Het waterpartnerschap tussen Vietnam en Nederland richt zich op duurzame ontwikkeling, armoedebestrijding en voedselzekerheid. Het doel van de samenwerking is plattelandswaterbeheer waarin water, landbouw en milieu zijn geïntegreerd en waarin ook toerisme, visserij, mijnbouw en energie een plaats hebben

Trefwoorden: Samenwerking