Veerman heft buffergebied varkenspest op

Door: Rijksoverheid  27-06-2006
Trefwoorden: Landbouw, Varkenshouderij, Varkenspest

26-06-2006 - Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft vandaag besloten om het buffergebied varkenspest op te heffen. In Noord-Rijnland-Westfalen is de eindinspectie van de varkenshouderijen in het toezichtsgebied afgerond. Uit de uitslagen van de bloedonderzoeken is gebleken dat er in het toezichtsgebied geen Klassieke varkenspest-virus aanwezig is. Ook zijn er geen verschijnselen van varkenspest bij aanwezige varkens uit het gebied vastgesteld. Duitsland heft op grond hiervan de beschermings- en toezichtsgebieden op. Ook het buffergebied in Nederland wordt opgeheven. De Tijdelijke regeling gebieden klassieke varkenspest 2006 wordt dus ingetrokken.

In de Duitse deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen is op 9 mei 2006 een uitbraak van klassieke varkenspest bevestigd op een varkenshouderij in de nabijheid van de Nederlandse grens. Op 11 mei heeft LNV besloten een bufferzone in te stellen in verband met het vóórkomen van klassieke varkenspest (KVP) in Duitsland. In die zone golden beperkende maatregelen. De maatregelen in de bufferzone moesten er voor zorgen dat eventueel aanwezig virus snel wordt ontdekt. De grens van de bufferzone werd gevormd door de A1 vanaf de Duitse grens, de IJssel, het Pannerdens Kanaal en de Rijn tot aan de Duitse grens.

De regels in het toezichtsgebied en het buffergebied zijn door de varkenssector goed nageleefd. Van de 459 uitgevoerde controles waren er 428 akkoord.
Overigens blijven er wel enkele maatregelen van kracht voor onder andere vervoermiddelen die varkenshouderijen in het Duitse besmette compartiment hebben bezocht. Ook de dubbele reiniging en ontsmetting voor vervoermiddelen die zijn gebruikt voor het vervoer van evenhoevigen in Duitsland blijft vooralsnog van kracht.

Voor meer informatie zie: www.minlnv.nl/varkenspest

Trefwoorden: Buffergebied, Landbouw, Varkenshouderij, Varkenspest,