Veerman investeert in kennisontwikkeling voedsel en groen

Door: Rijksoverheid  03-05-2006
Trefwoorden: Onderzoek, Overheid, Investeringen

02-05-2006 - Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) investeert in 2007 ongeveer 70 miljoen euro in toegepast onderzoek door Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR). Dat is vastgelegd in de vandaag verschenen Kaderbrief 2007. Daarin staat in het kort aangegeven welk onderzoek LNV door WUR wil laten uitvoeren in 2007. Opvallend is de grote betrokkenheid dit jaar van maatschappelijke organisaties bij het vaststellen van de onderzoeksvragen. Onderzoek sluit altijd zoveel mogelijk aan bij belangrijke maatschappelijke onderwerpen die spelen in de samenleving.

Onderzoek gebeurt op alle LNV-terreinen, zoals duurzame landbouw, dierenwelzijn, voedselveiligheid en -kwaliteit, natuur of landelijk gebied. Zo is er onder andere onderzoek naar het gebruik van biomassa voor energie en groene grondstoffen (biobased economy). Ook investeert LNV in 2007 in nieuw onderzoek naar gezonde voeding en het gedrag van consumenten daarbij. Tevens is dit jaar onderzoek gestart naar de maatschappelijke betekenis van Natura 2000. In dit onderzoek wordt in beeld gebracht wat effecten zijn van menselijke activiteiten op de natuur in het netwerk van Europese natuurgebieden (Natura 2000).

LNV maakt veelvuldig gebruik van de kennis die dit onderzoek oplevert. De resultaten van het onderzoek worden ook door andere organisaties gebruikt. De komende tijd wordt gebruikt om samen met de organisaties de gewenste onderzoeksvragen in de Kaderbrief verder uit te werken. De minister nodigt geïnteresseerde organisaties hierbij expliciet uit.

Trefwoorden: Investeringen, Onderzoek, Overheid