Veerman neemt acties ter voorkoming varkenspest

Door: Rijksoverheid  07-04-2006
Trefwoorden: Landbouw, Varkenshouderij, Varkenspest

Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft acties ondernomen om te voorkomen dat klassieke varkenspest (KVP) naar Nederland komt. Aanleiding hiervoor is de besmetting van varkenspest op boerderijen in de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen (NRW). Het is natuurlijk van belang om al het mogelijke te doen om te zorgen dat het virus ons land niet bereikt. Ook is het van belang om te zorgen voor een zo vroeg mogelijke herkenning van KVP mocht het virus ons land toch bereiken of al bereikt hebben.

Om de herkenning van het virus te verbeteren heeft Veerman besloten om een nieuwe testmethodiek om KVP te ontdekken, versneld in te voeren. Deze nieuwe methodiek is sneller dan de huidige. Het gaat om een zogenaamde PCR-test die het KVP-virus snel en specifiek kan aantonen in bloed.
Tegelijkertijd zal een bestaande regeling intensiveren; als er bij zieke dieren een behandeling met medicijnen wordt ingesteld, wordt er ook bloed onderzocht op KVP. Deze regeling geldt ook wanneer de varkenshouder en of de dierenarts niet direct denkt aan de aanwezigheid van KVP.
Verder zal LNV samen met vertegenwoordigers uit de varkenshouderij overleggen hoe bedrijven kunnen worden geïdentificeerd die een verhoogd risico vormen voor het inslepen van het KVP-virus. Bij deze bedrijven wordt extra onderzoek uitgevoerd. Ook heeft Veerman de Groep van deskundigen gevraagd een extra bijeenkomst te organiseren om de situatie te bespreken.

Aanvullende maatregel is dat de controle van varkens uit NRW uitgebreid is naar controle van alle varkens die de laatste tijd uit geheel Duitsland zijn gekomen. Er wordt ook bloed onderzocht omdat er soms weinig ziekteverschijnselen zijn bij besmette dieren. In totaal gaat het om circa 25 leveringen. De verplichte dubbele reiniging en ontsmetting die al geldt voor terugkerende veewagens uit Duitsland wordt uitgebreid naar vrachtwagens voor voer, melk en mest. Die komen namelijk op mogelijk besmette bedrijven. Verder heeft Nederland de import en export van varkens van en naar NRW volledig stopgezet. Import van varkens uit de rest van Duitsland mag alleen als zo goed als zeker is dat deze dieren niet besmet zijn.

Trefwoorden: Landbouw, Varkenshouderij, Varkenspest