Veerman realiseert vermindering IJsselmeervisserij met meer dan de helft

Door: Rijksoverheid  31-05-2006
Trefwoorden: Visserij, Capaciteitsvermindering, Ijsselmeervisserij,

30-05-2006 - De totale visserij-inspanning op het IJsselmeer wordt met 53% gereduceerd en de meest schadelijke vormen van visserij worden teruggebracht. Dit is het resultaat van de subsidieregeling capaciteitsvermindering IJsselmeervisserij.

Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft na de tweede openstelling van de saneringsregeling IJsselmeervisserij 25 aanvragen ontvangen. Eén aanvrager heeft ingetekend voor beëindiging; de overige aanvragers voor vermindering.

Het doel van de subsidieregeling was het terugbrengen van de visserijcapaciteit met 50% door het uitkopen van het meest schadelijke vistuig. Omdat de beoogde reductie van de visserij-inspanning bij de eerste openstelling in het najaar van 2005 niet werd behaald, besloot Veerman om de regeling opnieuw open te stellen van 24 april tot en met 22 mei.

Als alle aanvragers uiterlijk dit najaar daadwerkelijk hun visrechten (zogenoemde merken) inleveren, dan wordt de visserij-inspanning na beide openstellingen met 53% teruggebracht. Van de meest schadelijke vistuigen, namelijk schietfuik, grote fuik, en staand net, wordt dan respectievelijk 77%, 7%, en 14% uit de visserij genomen. Het totaal aantal vergunninghouders is teruggebracht van 85 naar 71.

Er is bij de tweede openstelling voor een totaal bedrag van 1.941.749 euro aangevraagd. Veerman had een resterend subsidiebedrag beschikbaar van 2.442.750 euro.

Trefwoorden: Capaciteitsvermindering, Ijsselmeervisserij, Saneringsregeling, Visrechten, Visserij,