Veerman schaft 50% van vergunningsstelsels af

Door: Rijksoverheid  01-05-2006
Trefwoorden: Landbouw, Vergunningen

28-04-2006 - Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gaat 50% van de nationale LNV-vergunningstelsels afschaffen. De actie met betrekking tot vergunningen komt voort uit het kabinetsstreven te komen tot een andere verantwoordelijkheidsverdeling met de maatschappij, minder en betere regels, een verlaging van de lasten voor bedrijven en burgers en een publieksvriendelijker overheidsoptreden.

Het rijksbrede Project Vereenvoudiging Vergunningen richt zich niet alleen op de vergunningen voor bedrijven maar ook op de vergunningen voor burgers. Binnen LNV gaat het om 6 vergunningstelsels in de sfeer van de visserij (o.a. de sportvisakte) en de jacht (o.a. de jachtakte). De overige stelsels richten zich met name op het bedrijfsleven.

Zo wordt de vergunning voor ritueel slachten omgezet in algemene regels met een meldingsplicht. Verder wordt vereenvoudiging op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen voorgesteld. De vergunning om éénmaal in de vijf jaar een grondontsmettingsmiddel toe te passen wordt omgezet in een voorafgaande melding. De vergunning voor het gebruik van middelen wordt wat betreft verlenging vereenvoudigd. De verlenging is het meest voorkomende type aanvraag. Het aanvragen van een verlenging is niet meer nodig als de gebruiker op herhalingscursus is geweest.

Trefwoorden: Landbouw, Vergunningen