Veerman stelt saneringsregeling IJsselmeervisserij nogmaals open

Door: Rijksoverheid  24-04-2006
Trefwoorden: Landbouw, Visserij, Capaciteitsvermindering

21-04-2006 - Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stelt de subsidieregeling capaciteitsvermindering IJsselmeervisserij opnieuw open van 24 april tot en met 22 mei 2006. Visserijbedrijven kunnen subsidie krijgen voor zowel definitieve beëindiging als vermindering van hun visserijactiviteiten in het IJsselmeer.

De regeling werd eerder opengesteld van 19 september tot en met 31 oktober 2005 met een subsidieplafond van 6.865.000 euro. Doelstelling van de regeling was het verminderen van de visserijcapaciteit met 50%. De regeling leidde tot een vermindering van de visserij-inspanning van ongeveer 38%, waardoor de beoogde reductie niet werd behaald.

Veerman vindt het nog steeds noodzakelijk dat de visserijcapaciteit in evenwicht wordt gebracht met de visstanden in het IJsselmeer. Hij heeft daarom besloten de regeling nogmaals open te stellen met het resterende subsidiebedrag van 2.442.750 euro en onder dezelfde voorwaarden als in 2005.

Een brochure over de regeling en een aanvraagformulier kunt u downloaden van de website www.minlnv.nl/loket.

Trefwoorden: Capaciteitsvermindering, Landbouw, Visserij,