Veerman wil verlenging vaccinatieperiode pluimvee

Door: Rijksoverheid  07-04-2006
Trefwoorden: Landbouw, Pluimveehouderij

Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gaat in Brussel pleiten voor verlenging van de vaccinatieperiode voor het enten van hobbypluimvee en buitenuitloopkippen. Veerman vindt dat preventieve vaccinatie het enige duurzame alternatief is voor de afschermplicht.

Sinds 15 maart is het mogelijk hobbymatig gehouden kippen, kalkoenen, eenden en ganzen en commercieel gehouden kippen met vrije uitloop te vaccineren tegen vogelgriep. De EU-beschikkingen voor dit vaccinatieprogramma lopen tot en met juni 2006 en voor commercieel gehouden dieren tot 1 juli 2007.

Het aantal aanvragen voor vaccinatie van hobbypluimvee gestaag toe.
Momenteel hebben zich ruim 1.500 hobbydierhouders aangemeld. Er zijn twee aanmeldingen van commerciële (biologische) pluimveehouders. Een groot aantal dierenartsen heeft zich inmiddels aangemeld voor registratie om deel te kunnen nemen aan de uitvoering van de vaccinatie.

In overleg met betrokken partijen wordt een inventarisatie gemaakt van de knelpunten van de huidige vaccinatieregeling. Waar noodzakelijk en mogelijk worden aanpassingen doorgevoerd. Zo is de termijn voor opheffing van de afschermplicht voor pluimvee van drie weken teruggebracht tot één week na de 2e vaccinatie. De eerste gevaccineerde hobbykippen kunnen dus al in april naar buiten.

Verder heeft Veerman besloten de afschermplicht met ingang van 1 mei 2006 te beëindigen, op voorwaarde dat de omstandigheden niet veranderen. Eind april wordt de situatie beoordeeld en besloten of de afschermplicht daadwerkelijk per 1 mei 2006 kan vervallen. Vanaf medio augustus begint de najaarstrek. Gelet op de vogelgriepsituatie in de wereld is de kans groot dat dan de afschermplicht weer ingesteld moet worden voor al het niet-gevaccineerde pluimvee.

Trefwoorden: Landbouw, Pluimveehouderij