Certificering operators stoominstallaties

Door: Rovc Technische Opleidingen  04-09-2006
Trefwoorden: Techniek, Cursussen, Opleidingen

Certificering Stoomketelinstallaties
Van bedrijven wordt steeds meer gevraagd aantoonbaar te maken dat zij aan de geldende voorschriften voldoen. Dit zowel voor de toegepaste apparatuur als voor het bedienend personeel. Om deze reden hebben een aantal gerenommeerde bedrijven uit de stoombranche - KW2, Energie Consult Holland, Energy Technologie Services en ROVC – het initiatief genomen voor de ontwikkeling van een praktijkexamen. Een operator moet hierin (op zijn eigen bedrijfsinstallatie) aantonen over de vereiste kennis en ervaring te beschikken. Het bijbehorend certificaat geeft bedrijven de waarborg dat de operator vakbekwaam is voor het bewaken van de installatie. Het gaat hierbij om industriële stoomketelinstallaties en niet om grote stoomketels voor elektriciteitsopwekking. Bij de ontwikkeling van het examen is de nadruk gelegd op “kunnen” in plaats van “kennen”, Het gaat dus om het herkennen van afwijkende situaties, het kunnen uitvoeren van standaard bedieningshandelingen en het bekend zijn met noodprocedures in plaats van theoretische kennis van formules en berekeningen.

In een uitvoerig mondeling examen wordt getoetst of de operator bekend is met zijn eigen stoominstallatie. Aandachtpunten hierbij zijn:

· Herkennen van alle ketel/brander-componenten en bekend zijn met de desbetreffende functie
· Bekend zijn met de basale regelsystemen welke op de ketelinstallatie aanwezig zijn
· Ketel en branderbeveiligingen kunnen herkennen en hun globale functie kunnen beschrijven
· Met aanwezige meetapparatuur het ketelrendement kunnen beoordelen.
· Procedures kunnen volgen voor normale werkzaamheden als wel als voor calamiteiten zoals brand en grote stoom- of waterlekkage
· Bekend zijn met het eigen logboek van de installatie
· Kunnen controleren van de hoofdbeveiligingen
· Kunnen beoordelen van de kwaliteit van de waterbehandeling
· Weten welke wettelijk vereiste inspecties noodzakelijk zijn en het kunnen lezen van de betreffende rapportages

Na het behalen van het certificaat kan de operator aantonen een bevoegd persoon te zijn voor het bedienen van de stoominstallatie. Het door de organiserende partijen onderschreven certificaat is 10 jaar geldig.

Voor meer informatie over onder andere kosten, data, opleidingseisen, het examen reglement, etc. verwijzen wij u naar ROVC die de organisatie van de examens verzorgt: www.rovc.nl of tel. 0318-698698.

Initiatiefnemers van de certificering:
KW2, onderdeel van bureau Veritas is gespecialiseerd in het uitvoeren van metingen, inspecties en validaties.
Energie Consult Holland BV is een onafhankelijk adviesbureau, geaccrediteerde KeuringsInstelling en erkend meetverantwoordelijke dat advies- en inspectiediensten biedt voor bedrijven, instellingen en de (semi-) overheid op het gebied van industriële energievoorziening, milieumanagement- en risicomanagement.
Energy Technology Services, Hoogland, Consultancy voor stoominstallaties in de vorm van adviezen, inspecties en trainingen
ROVC, Reeds 35 jaar de opleider, adviseur en partner voor technische bedrijven met een breed pakket aan open netwerk en bedrijfsopleidingen en adviesdiensten, waaronder assessments en opleidingsplannen.

Trefwoorden: Certificering, Cursussen, Ketelhuis, Opleidingen, Rovc, Stoom, Stoominstallatie, Techniek, Technische Cursus, Technische Opleidingen

Contact Rovc Technische Opleidingen

Website - Geen ingevoerd

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share