Software Borg ‘Dag van de Broncode’: De ASP Revolutie!

Software Borg ‘Dag van de Broncode’: De ASP Revolutie! van Software Borg

Door: Software Borg  12-04-2007

Software Borg Stichting, een snel groeiende aanbieder van notariële software-escrows organiseert op 24 mei 2007 de Dag van de Broncode. Van de in 2006 bij de notaris gedeponeerde broncodes wordt het merendeel via ASP aangeboden. Reden: softwareleveranciers gaan massaal over op het ASP concept. Het thema voor 2007 is dan ook: “De ASP Revolutie!” Drie gerenommeerde sprekers belichten dit thema vanuit het perspectieDag van de Broncode 2007:

Introductie Sprekers en Presentaties

Michiel de van der Schueren is als voorzitter van het ASP Forum goed geïnformeerd over de ontwikkeling van het ASP concept. Namens het ASP Forum zal de heer De van der Schueren een presentatie verzorgen met als titel: ASP: The Rollercoaster Business Case. Hij is daarnaast commercieel directeur/partner van Apcare BV, een Managed Hosting Provider gespecialiseerd in het hosten van ASP- en Outsourcing Services. Mede daardoor kent de heer De van der Schueren de dagelijkse praktijk van de ASP dienstverlening en alle commerciële, technische, juridische, operationele en beveiligingsaspecten die dat met zich mee brengt.

Presentatie: De wijziging van software als product naar software als een dienst zet het business model van de hele software industrie op z’n kop. In zijn presentatie zal de heer de van der Schueren de onstuimige marktontwikkeling van het ASP business model presenteren en toelichten. Naast de ontwikkelingen van de afgelopen 5 jaar worden aan de hand van resultaten van marktonderzoek de scenario's voor de komende 5 jaar geschetst.

Dr. Bob Hulsebosch is onderzoeker en projectleider bij het Telematica Instituut en heeft meer dan 6 jaar ervaring in het uitvoeren van ICT onderzoek. Als specialist in ICT-beveiliging heeft hij deelgenomen aan verschillende (inter)nationale onderzoeksprojecten en adviestrajecten voor bedrijven als Philips en Vodafone uitgevoerd. Daarnaast was hij als onderzoeker betrokken bij een door het Ministerie van Economische Zaken gefinancierd project voor het promoten van ASP in het MKB.

Presentatie: Beveiliging is een ‘hot issue’ bij ASP. Vaak volgt na een uitleg van de principes van ASP de vraag "En hoe zit het dan met de beveiliging van mijn gegevens?". Bedrijfskritische gegevens worden namelijk via het internet gecommuniceerd met de ASP en vaak ook bij de ASP naast de gegevens van andere bedrijven opgeslagen. Deze presentatie gaat in op de beveiligingsaspecten van ASP en beantwoordt de vraag of de zorgen over de beveiliging van bedrijfsgegevens bij ASP terecht zijn.

Mr. Rob van den Hoven van Genderen heeft als zelfstandig jurist, adviseur en SLA specialist gewerkt voor een groot aantal IT-bedrijven waaronder ASP’s,. Nu werkzaam voor UWV, tevens docent/onderzoeker bij “Computer Law Institute” VU Amsterdam. Daarvoor directeur regelgeving telecommunicatiesector, algemeen directeur SURF, secretaris informatiebeleid VNO-NCW en docent computerrecht aan de RUU. Publicist op het gebied van informatie- en telecommunicatierecht.

Presentatie: De ASP levert hardware, software en services, meestal onder voorwaarden die door de ASP worden bepaald. Daarnaast is de ASP afhankelijk van zijn leveranciers die de basissoftware (licenties) leveren. De voorwaarden en daarmee de risico’s en aansprakelijkheden worden hiermee direct aan de klant doorgegeven. De SLA’s tussen klant en ASP zijn niet altijd even duidelijk en ondubbelzinnig. In deze presentatie zullen zowel de verhouding tussen ASP en opdrachtgever als de problematiek met de licentiegever aan de orde worden gesteld en in juridisch perspectief geplaatst.

Lokatie, tijden, kosten en aanmelden
Hotel Vianen, direct aan de A2, afrit 11 (www.hotelvianen.nl). Aanvang 13:30, afsluiting 18:00 met de netwerkborrel. De kosten voor deelname bedragen €75 p.p. ex BTW. Aanmeldingen: Johanna Thalens (050) 535.01.43.

Over Software Borg
Software Borg Stichting werkt als enige escrow-agent samen met een netwerk van IT-notarissen. De Stichting voert op geavanceerde wijze broncode-audits uit met behulp van zelf ontwikkelde software. Dit alles stelt softwaregebruikers in staat hun business continuity veilig te stellen, biedt softwareleveranciers de betrouwbaarste auteursrechtregistratie en levert software developers inzicht in de kwaliteit van de door hen ontwikkelde software. Onder de naam ASPborg is een controlemethodiek en deponeringsvorm ontwikkeld specifiek voor ASP omgevingen.

###

Contact information
Software Borg Groep
Simon Kooger
Waterhuizen 7
Postbus 174
9750 AD Haren
Tel.: +31 505350143
[email protected]
www.softwareborg.nl