Gemiddelde zaaidatum suikerbieten

Door: Stichting I.r.s  10-05-2006
Trefwoorden: Landbouw, Akkerbouw, Suikerbieten

Na een lang zaaiseizoen zijn nu bijna alle suikerbieten gezaaid. De gemiddelde zaaidatum voor 2006 komt uit op 9 april. Dit is één dag eerder dan het tienjarig gemiddelde.
Het zaaiseizoen begon vroeg (15 maart werd al het eerste perceel gezaaid), maar het verschil tussen de eerst en laatst gezaaide bieten was lang, 7-8 weken. Van half tot eind maart werd er vooral in het zuidwesten van Nederland veel gezaaid. Totaal in Nederland van 27 maart tot 3 april ruim 28.000 hectare, 33% van het totale areaal. Daarna volgden een paar wisselvallige weken, waardoor de grond minder bekwaam was om te zaaien. Vooral in het noorden en oosten duurde het relatief lang voordat men aan de gang kon. Al met al lijkt het zaaiseizoen 2006 sterk op dat van 2005.

In de tabel is een overzicht te zien van de gemiddelde zaaidatum per IRS-gebied. Hieruit blijkt dat de gemiddelde zaaidatum van 2006 maar één dag later is dan in 2005. Het vroegst met zaaien was, zoals vaker, Zeeuwsch-Vlaanderen met een gemiddelde zaaidatum van 26 maart.

Voor meer informatie over het zaaiverloop (per regio) en de zaaidatum kunt u de Betakwik-module zaaiverloop raadplegen.

Gemiddelde zaaidatum 2006

IRS-gebied datum
Zeeuwsch-Vlaanderen 26 maart
Zeeuwse Eilanden 29 maart
West-Brabant 29 maart
Noord- en Zuid-Holland 3 april
Oost- en Zuid-Flevoland 29 maart
Noordoostpolder 13 april
Noordelijke klei 18 april
Noordelijk zand 18 april
Noordelijk dal/veen 18 april
Gelderland 14 april
Oost-Brabant 15 april
Limburg 17 april
Nederland 2006 9 april
Nederland 2005 8 april
Nederland 1996-2005 10 april
Bron: IRS

In de Betakwik-module ‘zaaiverloop en ontwikkeling’ is op een kaart van Nederland de ‘gemiddelde zaaidatum’ per IRS-gebied te zien. Door het jaartal te veranderen, kunt u ook de zaaidata in voorgaande jaren bekijken. Als u op een IRS-gebied klikt, krijgt u een overzichtstabel met de gemiddelde zaaidata per IRS-gebied en Nederland. In de module kunt u ook de globale opkomstdatum berekenen door de eigen zaaidatum in te voeren in het tabblad ‘eigen zaaidatum’.


Bergen op Zoom, 10 mei 2006

////////////////////
• Overname toegestaan mits duidelijke bronvermelding IRS.
• Het IRS stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij gebruikmaking van de gegevens uit dit bericht.

Trefwoorden: Akkerbouw, Landbouw, Suikerbieten, Zaaidatum

Contact Stichting I.r.s

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share