Nieuwe behandelingsmethoden hartritmestoornissen in Medisch Spectrum Twente

Door: Stichting Medisch Spectrum Twente  22-05-2008

Nieuwe behandelingsmethoden hartritmestoornissen in Medisch Spectrum Twente

Enschede, 22 mei 2008
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft aan Medisch Spectrum Twente een vergunning verleend voor het uitvoeren van zogeheten catheterablaties. Voor patiënten die hiervoor in aanmerking komen, betekent dat dat zij niet langer verwezen behoeven te worden naar een ziekenhuis ver buiten de regio Twente.
Catheterablatie is een behandelingsmethode waarbij in het hart littekens worden gemaakt op strategische plekken, waardoor ritmestoornissen niet langer kunnen optreden. Via de lies worden dunne slangetjes (catheters) in het hart ingebracht. Eén van de cardiologen, M. Scholten, is naast cardioloog ook electrofysioloog. Hij zegt over deze nieuwe behandeling: ‘Dankzij de catheterablatie-techniek kunnen we in het Thoraxcentrum van Medisch Spectrum Twente nu alle patiënten met een hartritmestoornis behandelen ongeacht de aard of oorzaak. Voor de patiënt een uitkomst omdat hij de noodzakelijke behandeling nu dichtbij huis kan ontvangen.’
Medisch Spectrum Twente verwacht in 2008 circa 100 patiënten te kunnen behandelen met deze nieuwe behandelingsmethode, in 2010 oplopend naar circa 300 patiënten.
Eén specifieke hartritmestoornis, het zogeheten boezemfibrilleren, komt zeer veel voor. Sommige patiënten, maar zeker niet alle, kunnen behandeld worden door de longaders elektrisch van de boezem te isoleren. Deze behandeling kan in Medisch Spectrum Twente door de cardioloog worden gedaan (via een catheter in de lies) of via de minimaal invasieve techniek, de zogeheten kijkoperatie, door de hartchirurg.


Contact Stichting Medisch Spectrum Twente

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share