Snel ingrijpen in eerste uren na beroerte verhoogt kans op herstel aanzienlijk

Door: Universitair Ziekenhuis Gent  12-05-2009
Trefwoorden: Ziekenhuis, Beroerte, Symptomen

52 NIEUWE GEVALLEN PER DAG
In België worden elk jaar ongeveer 19000 mensen getroffen door een beroerte of cerebrovasculair accident (CVA), een verstoring van de doorbloeding van de hersenen waardoor een deel van het hersenweefsel beschadigd wordt1. De  aandoening is wereldwijd de tweede meest voorkomende doodsoorzaak en het is de belangrijkste oorzaak van langdurige invaliditeit met o.m. blijvende spraakproblemen, gangmoeilijkheden en verminderde zelfredzaamheid.

MEDICATIE BIEDT PERSPECTIEVEN
Een beroerte is een medische urgentie en de uitkomst op lange termijn kan voor een groot stuk bepaald worden door een snelle behandeling. Sinds enkele jaren is er een acute medicamenteuze behandeling beschikbaar voor personen die  getroffen worden door een beroerte veroorzaakt door een thrombose. Dankzij die behandeling neemt de kans op een goed herstel significant toe. Een van de belangrijke voorwaarden is wel dat de medicatie snel kan gestart worden, nl. binnen de 4 à 5 uur na het ontstaan van de symptomen. Toch blijkt in België minder dan 2% van de personen met een beroerte deze behandeling te krijgen, vooral door tijdsverlies. Zowel bij de patiënt, de personen in zijn omgeving, als bij de betrokken artsen en paramedici gaat teveel tijd verloren, waardoor personen met een beroerte deze behandeling niet kunnen krijgen. Een snelle herkenning van de symptomen (bv. scheefstand van de mond, verlamming van een lidmaat of spraakmoeilijkheden), een snel transport naar een ziekenhuis met gespecialiseerde beroertezorg en een snel onderzoek zijn essentieel om de patiënt in de acute fase optimale kansen te geven op een goed herstel. Vandaar de sensibiliseringsactie morgen in Gent.

STROKE UNIT UZ GENT
Sinds enkele jaren beschikt de dienst Neurologie van het UZ Gent over een Stroke Unit, een gespecialiseerde eenheid voor beroertezorg. Hier worden patiënten in de acute fase na het ontstaan van een beroerte gehospitaliseerd. Een multidisciplinair stroketeam van neurologen, verpleegkundigen, logopedisten, kinesisten, ergotherapeuten en sociale verpleegkundigen zorgen voor een nauwgezette diagnostiek, observatie en behandeling. Tijdens de hospitalisatie wordt ook veel aandacht besteed aan het belang van preventie door de aanpak van risicofactoren zoals hoge bloeddruk (hypertensie), hoog cholesterolgehalte (hypercholesterolemie), suikerziekte (diabetes), roken, overgewicht en gebrek aan lichaamsbeweging.

Trefwoorden: Beroerte, Beroertezorg, Herkenning, Multidisciplinair Team, Symptomen, Ziekenhuis,

Contact Universitair Ziekenhuis Gent

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share