Kans op meer vrouwen bedrijfsleventop is gering

Kans op meer vrouwen bedrijfsleventop is gering van Woman Capital

Door: Woman Capital  06-03-2008

PERSBERICHT

Abcoude, 5 maart 2008 Pagina 1 van 2


Kans op meer vrouwen bedrijfsleventop is gering

Vrouwen zijn niet alleen aan de top van ondernemingen zeer sterk in de minderheid, ook in andere bestuurlijke en leidinggevende functies zijn er beduidend minder vrouwen dan mannen. Dit blijkt uit de Diversiteitsladder 2007, een onderzoek dat eind vorig jaar is uitgevoerd onder ruim 200 grote ondernemingen uit uiteenlopende sectoren van het Nederlandse bedrijfsleven. In het onderzoek is samengewerkt door Universiteit van Amsterdam en Woman Capital, search bureau voor vrouwen voor topfuncties.

Diversiteitsladder 2007 is een breed onderzoek naar de genderdiversiteit in Nederlandse ondernemingen. Voor het eerst is er een dergelijk onderzoek gedaan naar het eerste en tweede echelon onder de raden van bestuur in het bedrijfsleven in Nederland. Daarbij is ook de verdeling van vrouwen over staf- en lijnfuncties onderzocht. Uniek is tevens het verkregen inzicht per niveau in ruim 15 bedrijfssectoren.

De uitkomsten laten zien dat vrouwen op alle beleids- en managementniveaus in het bedrijfsleven sterk in de minderheid zijn. Zo is vastgesteld dat 32% van de onderzochte ondernemingen geen vrouwen op het eerste echelon onder de raad van bestuur in dienst heeft. Het gemiddelde aantal vrouwen op het eerste echelon is overigens ook niet groot, namelijk 11%. En als er al sprake is van doorgroei bij vrouwen, dan is dat met name richting staffuncties.Bercan Günel, partner van Woman Capital, zegt over de uitkomsten: “Minister Plasterk stelde een jaar geleden dat Nederlandse ondernemingen in 2010 circa 25% vrouwen in hun topfuncties zouden moeten hebben. Dat is een onhaalbare doelstelling. Kijk maar, dwars door alle bedrijfssectoren heen, naar de lage percentages vrouwen op de niveaus van raad van bestuur, eerste en tweede echelon en raad van commissarissen. Men kan niet anders concluderen dan dat er sprake is van een selectiemechanisme dat vrouwen uit leidinggevende functies weghoudt. De kans op meer vrouwen aan de top op korte en middellange termijn is zonder ongewijzigd beleid gering. Het gaat namelijk niet vanzelf.”

Een lichtpuntje is volgens Günel het aantal plaatsen in de ondernemingsraden dat door vrouwen wordt ingenomen. “In een aantal sectoren is dat relatief hoog; dit kan erop wijzen dat daar voor vrouwen wel in de formele machtsstructuur ruimte bestaat om met erkende ambitie en kwaliteiten bij te dragen aan beleid en bestuur.”

De bedoeling is dat er regelmatig een Diversiteitsladder zal verschijnen. Of daarin snel beduidend andere cijfers zullen staan, is nog maar de vraag. Günel is van mening dat om enigszins in de buurt van de 25% van Plasterk te komen, het nodige moet veranderen. “Meer besef dat emancipatie en diversiteit aan de top van een organisatie beginnen. Dus simpelweg meer wil en durf om vrouwen in topfuncties te benoemen. Er wordt vaak gezegd ‘ze zijn er niet’, maar die vrouwen zijn er wél degelijk. Hun geringe aantal en beperkte bereidheid zijn beslist verkeerde percepties. Er zou ook een verplichting moeten komen om regelmatig te rapporteren over de diversiteit in de onderneming. En ten derde wil ik pleiten voor meer aandacht voor diversiteitsnetwerken, toegankelijk voor vrouwen én mannen. Daarbij dient iedereen te beseffen dat diversiteit ook neerkomt op meer ruimte voor vrouwen. Niet zozeer omdat dat hun specifieke belang zou zijn, maar wel van de onderneming.”

///

Nadere informatie en documentatie zijn verkrijgbaar bij Jacqueline Levisson van Woman Capital, (0294) 256 350. Contact kan ook via e-mail: welkom@womancapital.nl.

Woman Capital is gespecialiseerd in executive search van vrouwen voor managementposities, bestuurlijke en toezichthoudende functies voor zowel het bedrijfsleven als de non-profit sector. Kerngedachte is dat diversiteit aan de top voor een onderneming een strategisch organisatiebelang is dat altijd tot betere prestaties leidt.