MKB-HR Pakket

Door: Noordzij Personeels Adviezen  02-06-2011
Trefwoorden: Personeel, Ontslag, Human Resources

 

Het MKB-HR Pakket biedt ondernemers een vaste gesprekspartner, deskundig op het HR vlak, voor advies en begeleiding bij alle personele vraagstukken. Op regelmatige basis worden de actuele (personeel)zaken besproken en kan de ondernemer advies inwinnen over HR kwesties. Met het goed regelen van HR zaken voorkomen zij zo onnodige personeelskosten en verbetert het rendement van de onderneming.

Trefwoorden: Human Resources, Ontslag, Personeel, Personeelsadvisering, Personeelsvraagstukken, Rendementverbetering door goed HRM

Andere producten en diensten van Noordzij Personeels Adviezen

24-09-2010

de NPA HR-scan

deskundig onderzoek inzicht in de kwaliteit van uw personeelsbeleid en een helder plan met aanbevelingen ondersteuning bij de realisatie van aanbevelingen