Angst en AD(H)D

Door: ADHD Expertise Nederland  01-05-2013
Trefwoorden: Nederland, Kinderen, Utrecht

De uitkomst van onderzoek bij patiënten in behandeling in een kliniek voor angststoornissen liet zien dat 33% van de populatie symptomen had van AD(H)D. Deze uitkomst is veel hoger dan de eerder gepubliceerde prevalentie van 4,4 % volwassenen met AD(H)D in de algemene bevolking in de Verenigde Staten.
Deze bevindingen werden gepresenteerd tijdens de 28e jaarlijkse bijeenkomst van de "Anxiety disorders Associaton" in Amerika door Michael van Ameringen en collega's van het McMaster University Medical Center, in Hamilton, Ontario.
"Van de personen die zich bij ons aanmeldden voor behandeling van hun angststoornis, ontdekten wij dat 33% van hen symptomen had van AD(H)D, en zij hadden niet de intentie hier hulp voor te zoeken. Het is belangrijk om te beseffen dat AD(H)D bij volwassenen bestaat en dat bij 50% van de kinderen de symptomen in de volwassenheid blijven bestaan. Vaak wordt de diagnose over het hoofd gezien omdat AD(H)D meestal samen gaat met andere psychiatrische ziekten. Ondanks dat AD(H)D bij volwassenen niet uitgebreid beschreven staat in de DSM-IV, heeft de US Food en Drug Administration zijn goedkeuring gegeven voor het gebruik van een nieuw langwerkend stimulerend medicijn voor AD(H)D bij kinderen, adolescenten en volwassenen," zo vertelde dr. van Ameringen.
AD(H)D is de meest voorkomende psychiatrische stoornis in de kindertijd, en het verklaart 50% van de klinische casuïstiek. De prevalentie van AD(H)D bij kinderen is 3-10%, en komt vaak voor met co morbide stoornissen zoals gedragsproblemen, de oppositionele gedragsstoornis, angststoornissen en de bipolaire stoornis. Er zijn geen specifieke criteria voor volwassenen met AD(H)D in de DSM-IV, dus de clinicus moet het doen met de criteria voor kinderen (zoals aanvang van enkele symptomen voor het 7e levensjaar), hoewel men verwacht dat dit met de komst van de DSM-V zal veranderen, zo zei hij. Hoewel AD(H)D na de kindertijd kan verdwijnen, is er nog altijd 36 tot 55% van de kinderen waarbij de symptomen in de volwassenheid blijven bestaan.

Lees verder:

Trefwoorden: add, add kind, add test, Adhd, adhd begeleiding, adhd behandeling, Adhd Coach, ADHD coaching, adhd deskundige, adhd diagnose, ADHD kenmerken, adhd kinderen, adhd medicatie, ADHD test, adhd volwassenen, Amersfoort, arts praktijk, Behandeling, burn out, bussum, Diagnostiek, Diagnostisch Onderzoek, Expertise, Geestelijke Gezondheidzorg, Gooi, Hilversum, Kinderen, Leusden, Medicatie, Nederland, Netwerk, Personal Coaching, Persoonlijke Effectiviteit, Persoonlijke Groei, Persoonlijke Ontwikkeling, Psychische Hulpverlening, Psychische Klachten, Psychologische Hulpverlening, Relatie Therapie, soest, Utrecht, Volwassenen, Zakelijke Dienstverlening,

Andere voorbeelden van portfolio vanADHD Expertise Nederland

01-05-2013

BLOG ADHD Expertise Nederland

  Heeft u een vraag over een artikel, dat u heeft gelezen bij FAQs, over de website of een


01-05-2013

AD(H)D, hypertensie, overgewicht en roken

Hypertensie, overgewicht en roken zijn specifieke risicofactoren voor het krijgen van diabetes en hart-en vaatziekten (HVZ). Jaarlijks overlijden in


01-05-2013

Chronisch Vermoeidheid Syndroom en AD(H)D

Er blijkt een verband te zijn tussen het Chronisch Vermoeidheid Syndroom en AD(H)D. Lees verder.


01-05-2013

Borderline en AD(H)D

AD(H)D vaker bij borderline persoonlijkheidsstoornis Een in de praktijk vaak voorkomend differentiaal diagnostisch probleem is het onderscheid tussen AD(H)D


01-05-2013

Overgewicht en AD(H)D

Recent onderzoek bij 215 patiënten met ernstig overgewicht (obesitas) laat zien dat AD(H)D voorkomt bij 27%, en ook dat de kans op AD(H)D toeneemt met het gewicht. Bij een BMI van 40 (Body Mass Index, geeft de mate van overgewicht aan, waarbij een BMI van 19-25 als gezond kan worden beschouwd) is de kans op AD(H)D aanzienlijk verhoogd tot 42% in tegenstelling tot het percentage van 4-5% in de algemene bevolking.