Borderline en AD(H)D

Door: ADHD Expertise Nederland  01-05-2013
Trefwoorden: Nederland, Kinderen, Utrecht

AD(H)D vaker bij borderline persoonlijkheidsstoornis

Een in de praktijk vaak voorkomend differentiaal diagnostisch probleem is het onderscheid tussen AD(H)D en de borderline persoonlijkheidsstoornis. Hoewel het hier strikt genomen om een verschil tussen appelen en peren gaat - het zijn immers verschillende aandoeningen, blijkt dit probleem diagnostisch niet altijd eenvoudig op te lossen door de grote mate van overlap in de symptomen (als kanttekening: hoewel turbulentie in het leven van borderline patiënten vaak voorkomt, zijn onrust, hyperactiviteit en concentratieproblemen géén kenmerken van deze groep patiënten). Om het nog moeilijker te maken, de klinische ervaring is dat bij nogal wat patiënten beide aandoeningen samen voorkomen.
Dit laatste gegeven is nu bevestigd in dit Duitse onderzoek. Bij 118 vrouwen met een borderline persoonlijkheidsstoornis, vastgesteld met de IPDE, werden AD(H)D-symptomen in de jeugd en op volwassen leeftijd geïnventariseerd met de Wender-Utah Rating Scale en de ADHD-CL, om op basis daarvan een diagnose AD(H)D te stellen. Hieruit bleek dat 41.5% van de vrouwen een voorgeschiedenis had van AD(H)D in de jeugd; bij 16,1% was nog steeds sprake van AD(H)D. In deze patiëntengroep bleek AD(H)D op kinderleeftijd gecorreleerd te zijn met emotionele mishandeling in de jeugd, maar niet met een hogere mate van fysieke mishandeling of seksueel misbruik.
Dit onderzoek doet natuurlijk allerlei vragen rijzen naar het verband tussen beide stoornissen. De vraag hierbij is of AD(H)D een risicofactor is voor de ontwikkeling van een borderline persoonlijkheidsstoornis, met name in combinatie met negatieve opvoedingsomstandigheden. In een nog niet gepubliceerd Nijmeegs onderzoek van Fiona van Dijk bij 103 borderline patiënten werd een prevalentie van AD(H)D van 33% aangetoond. Omgekeerd had 15% van de volwassen vrouwen met AD(H)D ook een borderline persoonlijkheidsstoornis. De bevestiging van de klinische ervaring door deze onderzoeksbevindingen vormt een sterke aanbeveling om bij alle patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis gericht onderzoek naar AD(H)D te verrichten (en vervolgens te behandelen).

Trefwoorden: add, add kind, add test, Adhd, adhd begeleiding, adhd behandeling, Adhd Coach, ADHD coaching, adhd deskundige, adhd diagnose, ADHD kenmerken, adhd kinderen, adhd medicatie, ADHD test, adhd volwassenen, Amersfoort, arts praktijk, Behandeling, burn out, bussum, Diagnostiek, Diagnostisch Onderzoek, Expertise, Geestelijke Gezondheidzorg, Gooi, Hilversum, Kinderen, Leusden, Medicatie, Nederland, Netwerk, Personal Coaching, Persoonlijke Effectiviteit, Persoonlijke Groei, Persoonlijke Ontwikkeling, Psychische Hulpverlening, Psychische Klachten, Psychologische Hulpverlening, Relatie Therapie, soest, Utrecht, Uw trefwoorden, Volwassenen, Zakelijke Dienstverlening,

Andere voorbeelden van portfolio vanADHD Expertise Nederland

01-05-2013

BLOG ADHD Expertise Nederland

  Heeft u een vraag over een artikel, dat u heeft gelezen bij FAQs, over de website of een


01-05-2013

Angst en AD(H)D

De uitkomst van onderzoek bij patiënten in behandeling in een kliniek voor angststoornissen liet zien dat 33% van de


01-05-2013

AD(H)D, hypertensie, overgewicht en roken

Hypertensie, overgewicht en roken zijn specifieke risicofactoren voor het krijgen van diabetes en hart-en vaatziekten (HVZ). Jaarlijks overlijden in


01-05-2013

Chronisch Vermoeidheid Syndroom en AD(H)D

Er blijkt een verband te zijn tussen het Chronisch Vermoeidheid Syndroom en AD(H)D. Lees verder.


01-05-2013

Overgewicht en AD(H)D

Recent onderzoek bij 215 patiënten met ernstig overgewicht (obesitas) laat zien dat AD(H)D voorkomt bij 27%, en ook dat de kans op AD(H)D toeneemt met het gewicht. Bij een BMI van 40 (Body Mass Index, geeft de mate van overgewicht aan, waarbij een BMI van 19-25 als gezond kan worden beschouwd) is de kans op AD(H)D aanzienlijk verhoogd tot 42% in tegenstelling tot het percentage van 4-5% in de algemene bevolking.