weloverwogen energie besparen

Door: Boukau bv  23-03-2011
Trefwoorden: Particulieren, Ontwikkelaars

Vaak wordt er bij het nemen van energiebesparende maatregelen nauwelijks gelet op de onderlinge invloed van verschillende maatregelen op elkaar.
Wij zijn in de 80er jaren al begonnen met het bepalen van optimale pakketten maatregelen.

Daarnaast hebben we speciale manieren om bijvoorbeeld isolatie glas in oudere panden op een elegante manier te plaatsen, ook wanneer glas in lood gehandhaafd moet worden.

Trefwoorden: Ontwikkelaars, Particulieren