2008 goed jaar voor DHV

Door: Dhv  11-03-2009

  • Netto-omzet stijgt met 18% naar 468 miljoen euro
  • Bedrijfsresultaat neemt toe met 60% tot 20,8 miljoen euro
  • Orderportefeuille goed

Ondanks crisis stevig op koers
De DHV Groep, wereldwijd leverancier van advies- en ingenieursdiensten, heeft in 2008 goed gepresteerd. Het bedrijfsresultaat is met 60% gestegen. De omzet en toegevoegde waarde zijn met 18% toegenomen, ondanks negatieve koerseffecten. Deze groei is voor 75% autonoom. De economische crisis heeft voorlopig nog geen vat op de vraag naar duurzame en innovatieve oplossingen, die vooral groot is ten aanzien van mobiliteit, klimaatverandering en milieu.

Een belangrijk deel van de groei heeft plaatsgevonden in Nederland. DHV heeft goed geprofiteerd van de groeiende vraag naar milieuexpertise, onder andere op het gebied van luchtkwaliteit. In de watermarkt zijn verschillende dijkversterkingsprojecten uitgevoerd en belangrijke stappen gezet bij het opschalen van veelbelovende waterzuiveringtechnologieën.

In de infrastructuurmarkt heeft DHV voor Rijkswaterstaat een grote rol gespeeld bij de uitbreiding van het hoofdwegennet. Onder andere bij de aanbesteding van de Coentunnel en de voorbereiding van de aanbesteding voor de A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein in Rotterdam. DHV leverde voor ProRail een belangrijke bijdrage aan de vergroting van de capaciteit van het spoorwegennet. Met de gemeente Nijmegen is een meerjarig contract afgesloten voor het beheer van haar vastgoedportefeuille. Infocus, gespecialiseerd in bouwmanagement en consultancy, heeft zich in 2008 aangesloten bij DHV.

Jaarcijfers 2008
(in miljoenen euro’s, tenzij anders vermeld)

Netto-omzet
467,7 (2008) ; 395,0 (2007) ; verschil +18 %
Toegevoegde waarde
325,3 (2008) ; 274,8 (2007) ; verschil +18 %
Bedrijfsresultaat voor goodwill (EBITA)
20,8 (2008) ; 13,0 (2007) ; verschil +60 %
Nettoresultaat
9,4 (2008) ; 6,0 (2007) ; verschil +57 %
Operationele marge (EBITA/Toegevoegde waarde)
6,4 % (2008) ; 4,7 % (2007)

Koersverschillen van de Canadese dollar, de Poolse Zloty en de Zuid-Afrikaanse Rand zijn van invloed geweest op de vertaling naar de Euro.

Internationalisatie
De DHV Groep heeft het bedrijfsprofiel versterkt door toonaangevende projecten. Bijvoorbeeld de masterplanning voor de ecologische kuststad Caofeidian in China en de oplevering van de R&D Campus van DSM in Sjanghai; een voorbeeld voor duurzaam bouwen. DHV-dochter NACO, luchthavenconsultant, verwierf aansprekende projecten in Europa, het Midden-Oosten, Rusland, China en Afrika. Ook acquisities van gespecialiseerde bedrijven hebben bijgedragen aan versterking van het bedrijfsprofiel. Mijnbouwconsultant Turgis uit Zuid-Afrika is in 2008 toegetreden en laat goede cijfers zien. De Noord-Amerikaanse luchtvaartconsultant InterVISTAS is partner geworden, waardoor de Groep in de Aviation-markt op alle continenten actief is. Binnen Europa bouwt DHV in Polen en Tsjechië verder uit. Met de acquisitie van het Poolse Hydroprojekt is DHV de grootste speler op de Poolse watermarkt geworden.

Innovatie
Uit de projecten is ook de innovatieve kracht van de organisatie gebleken. Waterzuiveringtechnologie Nereda® is door DHV in 2008 geïntroduceerd in Portugal en Zuid-Afrika. Het principe van bouwen met de natuur door de aanleg van kwelders(wadplaten) is geselecteerd als nader te onderzoeken alternatief voor een duurzame renovatie van de Afsluitdijk. De tunnel aan de Rodenrijsevaart (architect Marius van den Wildenberg), waar DHV constructeur van is, heeft in 2008 de Europese betonprijs gewonnen.

MVO
DHV had in 2008 een primeur door het duurzaamheidsverslag extern te laten toetsen. In de transparantiebenchmark van het ministerie van Economische Zaken, is het bedrijf gekozen als meest transparante dienstverlener wanneer het gaat om maatschappelijke verslaglegging. Bij DHV blijft het gaan om de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving.

Vooruitzichten
DHV is in 2009 met een goede orderportefeuille begonnen, ondanks de onzekerheden in de markt. De Groep richt zich in 2009 op kwalitatief hoogwaardige dienstverlening die inspeelt op de veranderende vraag van haar klanten. Intern stuurt de organisatie aan op kostenbesparingen, verbetering van de kasstromen, verdere integratie van recentelijk aangesloten bedrijven en kritische beoordeling van haar portfolio. De Groep verwacht hiermee ook in 2009 haar marktaandeel te kunnen vergroten.