Bijzondere constructie voor nieuwe theater De Spiegel in Zwolle

Door: Dhv  04-10-2006
Trefwoorden: Theater, Spiegel

DHV was als constructeur en theatertechnisch adviseur betrokken bij theater De Spiegel in Zwolle dat zaterdag in aanwezigheid van Koningin Beatrix geopend wordt. Het theater bestaat uit een grote zaal met 850 plaatsen, een toneeltoren, ruime foyer, restaurant, club en vergaderruimten. Bijzonder aan het ontwerp van Greiner Van Goor Architecten is de theaterzaal: door het beweegbare zaalplafond zes meter omhoog te brengen en de toneelopening te vergroten wordt het akoestisch volume van de zaal sterk vergroot, waarmee deze van een intieme theaterzaal verandert in een klassieke concertzaal. Met het omhoog brengen van het zaalplafond komt er ook een tot dan toe verborgen derde galerij vrij met 150 extra plaatsen.

Constructie dient architectuur
In de visie van de architect dient de vorm van een goede theaterzaal zodanig te zijn dat er een heel groot ei in past. Dat wil zeggen dat de zaal behoorlijk stijl dient op te lopen en dat de mensen op de balkons dichtbij de toneelopening zitten. In het ontwerp voor het theater De Spiegel heeft dit geresulteerd in drie balkons die met grote uitkragingen de zaal insteken. De uitkragingen zijn door DHV gerealiseerd door middel van vakwerkcontructies die de vorm van de tribunes volgen en radiaalsgewijs rond de zaal staan. De schuine vloeren zijn uitgevoerd in staalplaat-betonvloeren. Daar bovenop zijn de tribunevloeren in hout uitgetimmerd.

Slimme constructievloer levert besparing op
Het gehele theater is onderkelderd. Daar bevinden zich o.a. een grote fietsenstalling, kleedruimten en keuken. Bij de bouw van het theater zijn constructie en bodemsanering hand in hand gegaan. DHV integreert 'ondergronds bouwen' altijd met grondwerk, bouwputvoorzieningen en - indien nodig - sanering. Daarvoor is naar ontwerp van DHV in de bouwput met onderwaterbeton een waterafsluitende laag gemaakt. Direct daarop is de constructievloer gerealiseerd, zónder een gebruikelijk tussenpakket van zand. Beide vloeren werken constructief samen.
Hierdoor is de totale vloer dunner uitgevoerd waardoor er minder grond hoefde te worden ontgraven, 15 centimeter om precies te zijn. Dat alleen al leverde een directe besparing op van 36.000 euro.

Bijzondere theatertechnieken
In de zaal en de toneeltoren zijn niet alleen de allernieuwste technieken op het gebied licht, geluid en hijstechniek (trekkeninstallatie) aangebracht, maar zijn ook zaken als zichtlijnen, kleedkamers bestoeling en bedoeking optimaal in het ontwerp van de architect geïntegreerd. Theatertechnisch bijzonder in De Spiegel zijn de orkestschelp op het toneel, de beweegbare plafonddelen in de zaal, de beweegbare zijloges en het kunstwerk direct vóór de toneelopening.

Trefwoorden: Spiegel, Theater