Binnenstedelijk wegverkeer veroorzaakt 87.000 slaapverstoorden

Door: Dhv  25-08-2008

Gemeenten halen deadline actieplan niet
Meer dan 87.000 personen worden ’s nachts gestoord door binnenstedelijk wegverkeer. Van de 63 gemeenten die wettelijk verplicht een actieplan tegen deze problematiek moeten indienen, hebben 13 dit op tijd gedaan. Dat constateert advies- en ingenieursbureau DHV, dat in opdracht van het ministerie van VROM onderzoek doet naar omgevingslawaai en de procesaanpak begeleidt.
Overdag zijn meer dan 230.000 Nederlanders ernstig gehinderd door wegverkeerslawaai. Wegverkeer blijkt verreweg dominant in de veroorzaking van ernstige hinder. 92% wordt veroorzaakt door wegverkeer binnen de gemeentegrenzen, 6% door rijkswegen en 2% door provinciale wegen. Toch is het lastig voor gemeenten om in te grijpen, constateert Paul de Vos, strategisch adviseur bij DHV: “Gemeenten hebben geen invloed op hoeveel lawaai een auto mag maken, dat is Europese wetgeving”.
In de actieplannen van de gemeenten worden met name plekken aangepakt die veel lawaai produceren, zogenaamde hot spots. De Vos: “Als je de actieplannen naast elkaar legt dan blijkt dat door het aanpakken van die hotspots het aantal Nederlanders dat ernstig gehinderd wordt door verkeerslawaai nauwelijks vermindert. We moeten dus het hele wegverkeer stiller zien te krijgen”.
De Vos adviseert gemeenten om te kiezen voor duurzame mobiliteit. “Dat kan door het bevorderen van fietsverkeer, het gebruik van Openbaar Vervoer te stimuleren en autovrije of autoluwe zones in te voeren”. Daarnaast roept hij de Europese Unie op om stillere auto’s en stillere banden hoger op de politieke agenda te plaatsen.
DHV bundelde de resultaten van de geluidskaarten waarmee gemeenten de huidige situatie van omgevingslawaai in beeld brachten. Het maken van zo’n kaart en een daarop gebaseerd actieplan is een wettelijke verplichting voor 63 gemeenten in de agglomeraties Amsterdam/Haarlem, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Heerlen/Parkstad.