De heer B.M. van Ee benoemd tot voorzitter Raad van Bestuur

Door: Dhv  13-10-2006
Trefwoorden: Voorzitter

De heer B.M. van Ee benoemd tot voorzitter Raad van Bestuur DHV Groep per 01/01/07

De Raad van Commissarissen van de DHV Groep benoemt met ingang van 1 januari 2007 de heer ir. Bertrand M. van Ee (49 jaar) tot voorzitter van de Raad van Bestuur. Hij is hiermee opvolger van de heer ir. Renko G. Campen die per diezelfde datum terugtreedt als bestuursvoorzitter vanwege het bereiken van de statutaire leeftijdsgrens.

De heer Van Ee trad april 2004 in dienst bij DHV als lid van de Raad van Bestuur. Daarvoor was de heer Van Ee werkzaam bij Fluor Daniel BV en kenmerkte zijn internationale loopbaan zich door
zowel het verwerven en managen van EPCM (Engineering, Procurement, Construction en Maintenance) -contracten als acquisitie en ontwikkeling van grootschalige PPS-projecten.
Belangrijke nevenfuncties van de heer Van Ee zijn o.a.: lid werkgroep GWW (Grond-, Weg- en Waterbouw) van de Regieraad Bouw; voorzitter van Bloemblad Bouw van het Innovatieberaad van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Voorts benoemt de Raad van Commissarissen per dezelfde datum (1 januari 2007) de heer ir. Piet W. Besselink (47 jaar) tot vice-voorzitter van de Raad van Bestuur.
De heer Besselink trad in 1989 in dienst bij DHV en is april jongstleden toegetreden als lid van de Raad van Bestuur. Daarvoor was hij – vanaf oktober 2001 – verantwoordelijk voor de business group Ruimte en Mobiliteit. Gedurende zijn hele loopbaan bij DHV is de heer Besselink betrokken geweest bij de planvoorbereiding en uitvoering van vele infrastructurele en ruimtelijke ontwikkelingsprojecten in binnen- en buitenland.
Belangrijke nevenfuncties van de heer Besselink zijn o.a.: bestuurslid van de ONRI (Organisatie van advies- en ingenieursbureaus), lid van de Raad van Advies van GeoDelft en bestuurslid OCIB, lid van de adviesraad van de faculteit CiTG (Civiele Techniek en Geowetenschappen) van de TU Delft.

Met bovenstaande benoemingen zal de Raad van Bestuur van de DHV Groep per 1 januari 2007 als volgt zijn samengesteld:
ir. B.M. van Ee (voorzitter)
ir. P.W. Besselink (vice-voorzitter)

Trefwoorden: Voorzitter