DHV brengt meerjaren onderhoud in beeld voor DSM Pharma Chemicals

Door: Dhv  27-05-2009
Trefwoorden: Meerjaren Onderhoudsplanning

Advies- en ingenieursbureau DHV brengt voor DSM Pharma Chemicals het civiel- en bouwkundig onderhoud in kaart en voert het resulterende meerjaren onderhoudsplanning uit. Het onderhoud omvat de gebouwen, rioleringen, buitenconstructies zoals kolommen, groenvoorziening, bestratingen, trottoirs en terreinen. Een uitbreiding met andere assets zoals de waterzuiveringsinstallatie, behoort tot de toekomstige mogelijkheden.

Asset Management voor DSM Pharma Chemicals
Onder asset management verstaat DHV het strategisch en operationeel, lokaal beheren van de assets van een organisatie. Dit kan projectmatig, maar ook in een complete uitbesteding aan DHV van regulier en groot onderhoud. Uiteraard is asset management voor elk bedrijf uniek. DSM Pharma Chemicals is een bedrijf gelegen in het Limburgse Venlo waar halffabrikaten en grondstoffen worden gemaakt voor de farmaceutische industrie. Per jaar worden ongeveer 6 verschillende producten gemaakt. Voor de fabricage van een nieuw product, dient de fabriek telkens te worden aangepast. De plant is gesitueerd op een autonome site voorzien van eigen brandweer, waterzuivering, bewaking en dergelijke. "In het verleden werd het civiel- en bouwkundig onderhoud aangestuurd door een medewerker van DSM Pharma Chemicals’ vertelt Rob Geraedts, projectleider bij DHV. ‘Na diens pensionering bleek het erg moeilijk te zijn om een passende, parttime opvolging te vinden. Voor DHV een goede gelegenheid om haar expertise op het veelzijdige gebied van asset management te tonen."

Nulmeting
DHV heeft voor DSM een plan van aanpak opgesteld om aan de behoefte van de klant te kunnen voldoen. Begonnen is met het vaststellen van de relevante assets, het inventariseren van de gegevens en het bepalen van de DSM onderhoudsnorm. Door middel van een nulmeting is de toestand van de relevante assets bepaald. Deze nulmeting heeft op locatie plaatsgevonden en is uitgevoerd door DHV inspecteurs. De inspecteurs hebben het aangetroffen niveau van onderhoud vertaald naar objectieve onderhoudsnormen. Vervolgens is het meerjaren onderhoudsplan opgesteld. Hiervoor zijn per object de maatregelen en de kosten in kaart gebracht om het gewenste onderhoudsniveau te bereiken.

Ondersteuning DHV
De uitvoering van het onderhoudsplan betekent het invoeren van de onderhoudswerkzaamheden in het onderhoudsbeheerssysteem (SAP-PM), het voorbereiden, het plannen en het laten uitvoeren van de werkzaamheden. Hiertoe heeft DSM een DHV medewerker laten opleiden in het omgaan met SAP-PM. Ook zal DHV voor DSM de trouble-shooting rol vervullen en een bijdrage leveren aan het scopen, engineeren en begeleiden bij de uitvoering van projecten. Geraedts: "Aan het einde van 2009 wordt de rol van DHV geëvalueerd en het onderhoudsplan geactualiseerd. Hierbij zal bekeken worden of een verdere uitbreiding van de ondersteuning van DHV mogelijk en gewenst is."

Trefwoorden: Meerjaren Onderhoudsplanning