DHV onderzoekt waterberging bij gesloten Maeslantkering

Door: Dhv  04-03-2009
Trefwoorden: Rijkswaterstaat, Volkerak

Onderzoek naar mogelijkheden en effecten rond Volkerak-Zoommeer; contractwaarde 1,2 miljoen euro

Advies- en ingenieursbureau DHV gaat een planstudie uitvoeren naar de waterberging in het Volkerak-Zoommeer. Wanneer bij hevige storm de Maeslantkering en de Hartelkering sluiten kan het water van Maas en Rijn niet meer afstromen naar zee en stijgt het water op de benedenrivieren (mn het Hollandsch Diep en Haringvliet). Door het water tijdelijk af te leiden naar het Volkerak Zoommeer wordt een te grote stijging voorkomen. DHV neemt onder andere 100 kilometer aan dijken en 20 waterwerken onder de loep. De opdracht maakt onderdeel uit van rijksprogramma ‘Ruimte voor de Rivier’ om Nederland te beveiligen tegen hoge rivierafvoeren en wordt uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat. De contractwaarde bedraagt ca. 1,2 miljoen euro.

‘Op dit moment is de kans dat bij de sluiting van de Maeslantkering een kritieke situatie ontstaat theoretisch eens in de veertienhonderd jaar. Door de klimaatverandering neemt die kans toe. Met de werkzaamheden willen we de kansen op een onveilige situatie rondom Rotterdam/Dordrecht voor nu en de toekomst verkleinen. Dit is ook conform de aanbevelingen van de Deltacommissie’, aldus Paul van Meel, projectmanager bij DHV.

Het advies- en ingenieursbureau brengt onder andere de water in- en uitlaat in kaart. Van Meel: ‘Wanneer de Maeslantkering sluit moet het water uit de rivieren ergens heen, door het in te laten naar het Volkerak gaat het peil daar ca 2 meter omhoog. We gaan uitgebreid onderzoeken wat de impact hiervan is op de omgeving in west Brabant en Zeeland. We weten dan ook welke maatregelen we moeten nemen’. DHV verwacht niet alleen te maken te krijgen met hoogwater. Ook de problematiek rondom de verzilting van het meer om de waterkwaliteit te verbeteren speelt een belangrijke rol. Van Meel: ‘Het Volkerak-Zoommeer zal waarschijnlijk op termijn zout worden. Dat gegeven moeten we meenemen in ons advies.’

DHV is nauw betrokken bij de projecten die de veiligheid langs de grote rivieren in Nederland verbeteren. Zo werkt het bureau aan projecten op de IJssel bij Kampen ‘IJsseldelta Zuid’, en Zutphen ‘de IJsselsprong’. Op de Waal begeleidt het de verlaging van zo’n 750 kribben en bereidt het de plannen voor om uiterwaarden bij hoog water weer mee te laten stromen zoals voor het gebied de Gendtse Waard bij Nijmegen. Ook is DHV betrokken bij de plannen voor de vernieuwing van de Afsluitdijk.Trefwoorden: Rijkswaterstaat, Volkerak