DHV pakt kanalen Jakarta aan

Door: Dhv  18-11-2008
Trefwoorden: Bagger, Jakarta

Veertig procent afname aantal mensen met overlast overstromingen
Een consortium onder leiding van advies- en ingenieursbureau DHV gaat vanaf half november drie maanden lang kanalen baggeren in de Indonesische miljoenenstad Jakarta. Middels dit pilotproject wordt gestart met het schoonmaken van alle kanalen wat uiteindelijk moet leiden tot een structurele afname van veertig procent van het aantal mensen dat last heeft van overstromingen.

Om in de smalle kanalen te baggeren, worden de modernste, Nederlandse, kleinschalige baggertechnieken geïntroduceerd in Jakarta. Het baggermaterieel wordt in Nederland gemaakt en aan het eind van het project overgedragen aan de Indonesische overheid. ‘Tevens worden de betrokkenen getraind om te werken met deze baggermachines, zodat men aan het eind van het project zelfstandig kan doorgaan met het uitbaggeren van de kanalen’ aldus projectleider Peter Vroege van DHV.
Zowel de bevolking als de verantwoordelijke autoriteiten zullen als onderdeel van het project gewezen worden op het belang van schone drainagekanalen en de eigen verantwoordelijkheid van alle betrokkenen. De kanalen worden namelijk veelal gebruikt als dumpplaats voor huishoudelijk afval en raken daardoor verstopt. Het project begint net voor de aanvang van het regenseizoen en zal plaatsvinden in de kanalen van Kali Mati en Pademangan.

De Nederlandse en Indonesische overheden werken samen op het gebied van hoogwaterbeheer en dit heeft in 2007 geleid tot onderzoek naar de regelmatig terugkerende overstromingen waarmee Jakarta kampt. Dit baggerproject is een uitvloeisel van dit onderzoek en wordt uitgevoerd in opdracht van Partners voor Water, een programma van zes Nederlandse ministeries. Voor het vervolg van de pilot heeft de Wereldbank aan de Indonesische overheid een lening toegezegd.

Trefwoorden: Bagger, Jakarta