DHV preferred supplier Rabobank Nederland

Door: Dhv  11-09-2008

Advies- en ingenieursbureau DHV heeft met Rabobank Nederland een mantelovereenkomst getekend voor het uitvoeren van adviesopdrachten, technische ondersteuning, engineering en projectmanagement. Variërend van het uitwerken van huisvestings- en informatiseringsvraagstukken, tot advisering over milieuvergunningen, bouwfysica en constructieve toepassingen.
Gekoppeld aan de mantelovereenkomst is voor het beheer van de technische informatie een exclusieve overeenkomst afgesloten in de vorm van een Service Level Agreement. De scope betreft alle hoofdvestigingen van Rabobank Nederland met een totale omvang van ca. 300.000 m2 bruto vloeroppervlak.
De overeenkomst is voor onbepaalde tijd met een minimum van vijf jaar. De totale contractwaarde over deze vijf jaar wordt geschat op 8 tot 10 miljoen euro.

Ruud Cuppers, Dienstketenmanager bij Rabobank Facilities: ‘De samenwerking met DHV levert een belangrijke bijdrage aan onze doelstelling om als regieorganisatie volledig ‘in control’ te zijn. We beschikken straks over betrouwbare technische informatie die bovendien voldoet aan de hoogste classificatie-eisen met betrekking tot beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid.’
De werkzaamheden op het gebied van tekeningen- en informatiebeheer gaat DHV lokaal bij de Rabobank vanuit een servicepunt uitvoeren. ‘We werken al jaren voor de Rabobank en kennen het bedrijf dan ook goed. Er is inmiddels een pool van technische medewerkers, ingewerkt in de procedures van de Rabobank en flexibel en direct inzetbaar’, aldus Peter Couwenberg, verantwoordelijk projectmanager bij DHV.