DHV werkt aan betere bereikbaarheid Arnhem-Nijmegen

Door: Dhv  16-07-2009
Trefwoorden: Via15

Advies- en ingenieursbureau dedicated partner van Projectbureau ViA15

Advies- en ingenieursbureau DHV heeft de opdracht gekregen om de integrale voorbereiding van het project ViA15 te verzorgen. ViA15 moet zorgen voor een betere bereikbaarheid in de regio Arnhem – Nijmegen. Opdrachtgever is Projectbureau ViA15, een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat Oost Nederland, de Provincie Gelderland en de Stadsregio Arnhem Nijmegen.

Betrokkenheid omgeving
Mogelijke oplossing voor de toenemende verkeers- en milieuproblemen in de regio is de doortrekking van de rijksweg A15 tussen Ressen en Zevenaar. ‘Het is de ambitie van ViA15 om door een publieksgerichte aanpak een zo groot mogelijke betrokkenheid en inbreng vanuit de omgeving te creëren en daarmee een brede consensus voor de oplossing voor te bereiden’, aldus Marjolijn Lubbert, manager Marktbenadering en Contract bij ViA15.

Raymond Schuurkes, projectleider bij DHV: ‘Dit is een unieke kans om ons te profileren als integraal adviseur en partner voor omvangrijke vraagstukken op het gebied van mobiliteit en rijksinfrastructuur. Daarbij nemen we de ervaring uit eerdere projecten, zoals de 2e Coentunnel en de A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein mee. Ook putten we uit de ervaringen met adviezen van de commissie Elverding waarmee wegprojecten sneller en slimmer kunnen worden voorbereid.’

Samenwerking
DHV werkt in de opdracht aan de planstudie, omgevingsmanagement, financiering/tol en contractvoorbereiding. Het advies- en ingenieursbureau gaat samenwerken met onder andere Twijnstra&Gudde (omgevingsmanagement), Croon Advocaten (aanbesteding- en contractjuridisch advies), Goudappel Coffeng (verkeer), en Waardenburg (natuur). DHV verwacht met de studie- en advieswerkzaamheden actief te zijn tot aan de aanbesteding, die wordt verwacht in 2013.

ViA15 geeft aan dat de keuze voor DHV op basis van kwaliteit is gemaakt. Lubbert: ‘DHV heeft zich op alle fronten goed in de belangen, behoeftes en risico’s van ons als opdrachtgever verdiept, ook waren ze goed ingevoerd in de laatste beleidsontwikkelingen en de benodigde toetsingsregimes. Het team heeft een prima visitekaartje afgegeven en we zien de samenwerking dan ook vol vertrouwen tegemoet.’

Trefwoorden: Via15