DHV wint groot EuropeAid-watermanagement project in China

Door: Dhv  01-11-2006
Trefwoorden: Water, Watermanagement

De Europese Commissie heeft DHV, als leider van een internationaal consortium, het contract gegund voor de uitvoering van het EU-China River Basin Management Programme.
Het project heeft een looptijd van 5 jaar en een contractwaarde van 13,9 miljoen euro.

Het doel van het project is om, samen met de verantwoordelijke Chinese autoriteiten, het waterbeheer te verbeteren in een gebied in Centraal China ter grootte van West-Europa. Het betreft een deel van de stroomgebieden van China’s twee grootste rivieren: de Yangtze en de Gele Rivier. DHV maakt daarbij gebruik van zijn ervaringen in Europa met de invoering van de Europese Kaderrichtlijn Water.

Een belangrijk aspect van het project is het verbeteren van het milieubeleid in China, hetgeen noodzakelijk is in verband met de snelle economische groei van het land. Ook zullen richtlijnen worden opgesteld voor een duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen en het realiseren van een schoner milieu. Een ontwikkeling die vooral grote zorgen baart, is het feit dat China’s watervoorraad zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht achteruitgaat, terwijl de vraag alleen maar toeneemt.
De Yangtze en de Gele Rivier leveren een belangrijke bijdrage aan de waterbalans van China, maar er zijn grote problemen als gevolg van bodemerosie, diffuse vervuiling en de lozing van industrieel en huishoudelijk afval. Daarnaast is het karakter van de rivieren drastisch veranderd door de bouw van talloze dammen voor de opwekking van waterkracht en andere doeleinden. Een significant percentage van de Chinese bevolking en industrie bevindt zich bovendien binnen de stroomgebieden van de twee rivieren, wat niet alleen de vraag naar water maar ook de bijdrage aan de vervuiling doet toenemen.

Consortium
In de aanbestedingsprocedure selecteerde de Europese Commissie het DHV-consortium uit een omvangrijk veld van internationale concurrenten. DHV zal dit project leiden vanuit zijn kantoren in Amersfoort en Beijing. Overige consortiumleden zijn COWI (Denemarken), SWECO International (Zweden), WS Atkins International (VK), Alterra (NL) en Wetlands International (NL).

Trefwoorden: Water, Watermanagement