Drs. ing. A.G.M. Humblet benoemd tot directeur van DHV B.V. unit Oost Nederland.

Door: Dhv  19-10-2006
Trefwoorden: Ruimte, Mobiliteit, Directeur

De directie van DHV Ruimte en Mobiliteit heeft met ingang van 15 oktober 2006 drs. ing. Bart Humblet benoemd tot directeur van de unit Oost Nederland.

De heer Humblet trad in 1995 bij DHV in dienst. Sinds 2001 was hij hoofd van de afdeling Water, Natuur en Ruimte, later de afdeling Planvorming en Omgevingsmanagement. Tijdens zijn loopbaan bij DHV heeft de heer Humblet zich bezig gehouden met (strategische) ruimtelijke vraagstukken op het gebied van infrastructuur, stedelijke uitleg, water en natuur. Grote projecten in het Oosten van Nederland waarbij hij onder andere betrokken was, zijn de tracéstudie van de A12 Ede-Duitse grens, de inrichtingsstudie Roseandepolder, de m.e.r. studies voor de N837 en de N322 en een contra exptertise over de Waalbruggenproblematiek.

Trefwoorden: Directeur, Mobiliteit, Ruimte