Gebruikersplatform www.milieuzonering.info over bedrijven en milieuzonering gelanceerd

Door: Dhv  19-07-2007
Trefwoorden: Milieu, Vng

Vandaag lanceren advies- en ingenieursbureau DHV en adviesbureau RBOI, de opstellers van de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering, het gebruikersplatform www.milieuzonering.info.

Deze maand bracht de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de herziene publicatie Bedrijven en Milieuzonering, ook wel het ‘Groene Boekje’ genoemd, op de markt. Gemeenten en projectontwikkelaars maken veelvuldig gebruik van dit boekje bij de ruimtelijke inpassing van bedrijven nabij woningen en van nieuwe woningen nabij bedrijven. Om tegemoet te komen aan de actuele wensen van de vele gebruikers is het boekje nu ingrijpend herzien. Zo is de toelichting aangepast aan nieuw ruimtelijk en milieubeleid en geheel herschreven in de vorm van beknopte handreikingen voor de veel voorkomende praktijksituaties. Naast de vraag welke afstanden nodig zijn bij functiescheiding geeft het nieuwe boekje nu ook antwoord op de vraag onder welke omstandigheden functiemening tussen bedrijven en woningen mogelijk is.

“De praktijk heeft geleerd dat het juist toepassen van milieuzonering een lastige zaak is. De ruim 60 zaken die het afgelopen jaar over bedrijven en milieuzonering bij de Raad van State hebben gediend, zijn daar getuige van”, aldus co-auteur Rein Bruinsma van DHV. “Het onjuist toepassen van het boekje zorgde regelmatig voor fouten, met bijvoorbeeld als gevolg dat nieuwe woningen te dicht bij bedrijven werden geplaatst of andersom, dat bedrijven zich ten onrechte niet mochten vestigen”, vult mede-auteur Chris Brunner van RBOI aan.

Om gebruik van het boekje te vergemakkelijken en gebruikers met elkaar in contact te brengen, hebben de opstellers op het gebruikersplatform een forum geplaatst. In het forum kunnen gebruikers vragen stellen, die andere geregistreerde gebruikers kunnen beantwoorden. Indien een vraag niet, of niet juist wordt beantwoord, zullen de opstellers van het boekje zich mengen in de antwoorden. Door de interactiviteit van het gebruikersplatform kunnen gemeenten en andere gebruikers snel van elkaars kennis en kunde profiteren, waardoor de kans op onjuiste toepassing wordt geminimaliseerd.

Trefwoorden: Milieu, Vng