Gunning verlaging eerste 100 kribben Waal

Door: Dhv  08-05-2009
Trefwoorden: Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is overgegaan tot het gunnen van de verlaging van de eerste 100 kribben in de Waal, tussen Druten en Nijmegen. In de voorbereidingsfase, van planstudie naar aanbesteding en gunning, is Rijkswaterstaat daarin ondersteund door Advies- en ingenieursbureau DHV. Het project kribverlaging Waal wordt uitgevoerd in het kader van het programma Ruimte voor de Rivier. Het project bestaat uit het aanpassen van in totaal 750 kribben over een uitgestrekt aaneengesloten gebied van 75 kilometer in de Waal, de drukst bevaren rivier van Europa.

De voorbereiding van de uitvoering van de verlaging van de overige 650 kribben is ook bij DHV neergelegd. Het project Kribverlaging Waal is een van de projecten waarbij Rijkswaterstaat de markt maximaal inschakelt, zowel in de voorbereiding als de uitvoering.

Waterstand moet zakken met 6-12 cm
In 2015 dient Nederland veilig te zijn voor hoog water. Om die reden heeft Rijkswaterstaat vastgesteld dat de kribben in hoog tempo verlaagd moeten worden. De pilot van 100 kribben, over een aaneengesloten gebied van 10 kilometer lang, ligt in het gebied Midden Waal, tussen Druten en Nijmegen. Van de bovenkant van de kribben wordt een laag stenen en zand van gemiddeld 1 meter afgehaald, waardoor het water bij hoog water gemakkelijker door kan stromen. De waterstand zal door verlaging van alle 750 kribben in de Waal met 6 tot 12 centimeter dalen.

Pilot
Doel van het pilotproject is om nieuwe ervaringen op te doen op het gebied van vergunningen, procedures, gebruikte technieken, morfologische gevolgen en bevindingen met de markt. Daarnaast wordt gekeken of de geprognosticeerde waterstandsverlaging ook daadwerkelijk wordt behaald. Deze ervaringen worden ingebracht t.b.v. de verlaging van de overige 650 kribben. Zo worden mogelijkheden gecreëerd voor verbeteringen in het ontwerp en vernieuwende uitvoeringstechnieken. De overige 650 kribben liggen vooral in de gebieden Waalbochten, Fort Sint Andries en Beneden-Waal.

Project Ruimte voor de Rivieren
Verlaging van de kribben in de Waal is een van de 39 maatregelen in het project Ruimte voor de Rivier. Het heeft als doel de waterstand te verlagen zodat het rivierwater bij extreem hoog water de ruimte heeft. Naast waterstaatkundige doelen (veiligheid) is bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied een belangrijk doel. Hoe die bijdrage eruit ziet in termen van vormgeving, beleving en duurzaamheid is onderwerp van studie door DHV.

Trefwoorden: Rijkswaterstaat