Halfjaarcijfers 2008: Sterk eerste halfjaar voor DHV

Door: Dhv  19-08-2008

 • Bedrijfsresultaat neemt toe met 42% tot 10,4 miljoen euro
 • Netto-omzet stijgt met 17% naar 217 miljoen euro 
 • Vooruitzichten heel 2008: omzetgroei meer dan 10%


  DHV stevig op koers
  Advies- en ingenieursbureau DHV kijkt terug op een goed half jaar. De groei van het bedrijf zet zich voort met verbetering van de resultaten. Het bedrijfsresultaat is met 42% gestegen over vrijwel de gehele breedte van de Groep. De margeverbetering valt vooral op in de regio’s Afrika en Noord-Amerika. In Nederland vallen de resultaten op in de water- en milieumarkten.
  Analoog aan de groei van de resultaten nemen de omzet (+17% naar 217 miljoen euro) en de toegevoegde waarde (+14% naar 159 miljoen euro) toe. Deze groei is vrijwel volledig autonoom.


  Halfjaarcijfers 2008
  (in mln euro, tenzij anders vermeld)

  Netto-omzet
  217,2 (2008); 186,2 (2007) ; verschil +17%

  Aandeel binnenland
  54% (2008) ; 57% (2007)

  Toegevoegde waarde
  158,9 (2008) ; 139,8 (2007) ; verschil +14%

  Bedrijfsresultaat voor goodwill (EBITA)
  10,4 (2008) ; 7,3 (2007) ; verschil +42%

  Nettoresultaat
  5,1 (2008) ; 3,4 (2007) ; verschil +50%

  Operationele marge (EBITA/Toegevoegde waarde)
  6,6% (2008) ; 5,3% (2007)


  Strategie
  DHV’s scherpere profilering op expertises en dienstverlening werpt zijn vruchten af. Zo hebben zich het afgelopen halfjaar Infocus (bouw management), Turgis (mining consultancy) en Hydroprojekt (water management) bij de Groep aangesloten. Het advies- en ingenieursbureau verwacht de positieve effecten van deze nieuwe onderdelen in de tweede helft van dit jaar te zien. Daarnaast focust DHV op grote landen met een gunstig economisch vooruitzicht als bijvoorbeeld Polen, China, India en Zuid-Afrika, evenals op een versteviging van zijn positie in Noord-Amerika.
  Centraal in DHV’s projecten staat het bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de leefomgeving. Hierover rapporteert het bedrijf, als eerste advies- en ingenieursbureau in Nederland, in het Corporate Responsibility Report 2007. DHV volgt daarin de richtlijnen van het GRI (Global Reporting Initiative) met een externe controle.

  DHV investeert in innovaties en werkt daarbij samen met kennisinstellingen en partners en wisselt deze kennis breed uit binnen de DHV Groep: Local Delivery of Global Solutions geeft de klanten van het bedrijf maatwerk. Een voorbeeld hiervan is de Nederlandse waterzuiveringtechnologie Nereda?. Deze DHV-technologie wordt nu samen met onderzoeksstichting STOWA en de TU Delft doorontwikkeld voor een toepassing op de rioolwaterzuivering in Epe in 2009. Deze maand hebben Portugese en Zuid-Afrikaanse DHV’ers echter de primeur met het gereedkomen van de eerste full-scale rioolwaterzuiveringen op basis van de Neredatechnologie®.

  Vooruitzichten
  Hoewel door de kredietcrisis en de sterke euro de autonome groei in de tweede helft zal afzwakken, verwacht DHV voor het gehele jaar een omzetgroei van tenminste 10% en een verbetering van de marge. DHV wil voor een betere risicospreiding de opdrachten vanuit de private sector sneller laten groeien. Grote uitdaging daarbij is het aantrekken van voldoende gekwalificeerd personeel, vooral in Nederland, Polen, Amerika, Canada en Zuid-Afrika.

  Selectie verworven projecten 1e halfjaar 2008
 • Versterking dijktraject Amsterdam-Durgerdam-Uitdam-Monnickendam-Volendam-Edam. DHV is verantwoordelijk voor de planontwikkeling, met oog voor mens, dier en het oer-Hollandse landschap.
 • Fase 2 van het Indonesia Sanitation Sector Development Programme. Samen met internationale en lokale partners levert DHV institutionele, beleids- en technische ondersteuning. Het programma resulteert in verbeterde sanitaire voorzieningen voor 4 à 5 miljoen Indonesiërs.
 • DHV-dochter Infocus is projectmanager voor de tijdelijke huisvesting van de door brand verwoeste faculteit Bouwkunde in Delft; 1 september a.s. verhuist de faculteit naar het voormalige hoofdgebouw van de universiteit.
 • Gemeente Nijmegen besteedt haar assetmanagement uit; DHV krijgt het technisch beheer over 650 gebouwen.
 • DHV gaat Rijkswaterstaat tot eind 2010 ondersteunen met een front- en een backoffice voor vragen op het gebied van geluid, bodem, lucht en klimaat, vooral gerelateerd aan infrastructurele planstudies.
 • Voor de uitbreiding van de internationale luchthavens van Dammam en Riyad in Saoedi-Arabië ontwerpt DHV-dochter NACO de lange termijn ontwikkelingsplannen met een afhandelingscapaciteit van resp. 20 en 45 miljoen passagiers per jaar.
 • Uitbreiding van de Spadina Subway in Toronto met 8,6 km en zes stations; Delcan, DHV’s Canadese partner, is in een joint venture verantwoordelijk voor o.a. het ontwerp- bouw- en projectmanagement.
 • SSI, DHV’s Zuid-Afrikaanse dochter, heeft in consortiumverband het contract gewonnen voor het bouwtoezicht op twee dammen en het ondergrondse machine- en transformatorcomplex van de nieuwe Ingula waterkrachtcentrale (1332MW) in KwaZulu-Natal, Zuid-Afrika.