Handleiding voor bouw passiefhuis

Door: Dhv  23-07-2009
Trefwoorden: Passiefhuis

Stappenplan maakt weg vrij voor brede uitrol energiezuinige woningen

Een nieuw handboek helpt architecten, bouwbedrijven en installatiebedrijven bij het ontwerp en de bouw van passiefhuizen. Het is voor het eerst dat gedetailleerde, toepasbare informatie over passiefhuizen beschikbaar komt. Het handboek is geschreven door drie experts van advies- en ingenieursbureau DHV en is per direct verkrijgbaar bij bouwkenniscentrum SBR.

In de 'Uitwerkinstructie Passiefhuis' staat praktijkgerichte informatie over de aspecten die tijdens de bouw van een passiefhuis de kop op steken. Ragna Clocquet, medeauteur en adviseur bij advies- en ingenieursbureau DHV: "We hebben theorie en praktijk gebundeld op een manier dat betrokken partijen direct aan de slag kunnen om een passiefhuis te ontwerpen en bouwen. De afgelopen jaren is er veel geschreven over duurzaam bouwen. Die kennis was echter fragmentarisch weggestopt in rapporten en onderzoeksverslagen."

Fundamenteel andere bouwaanpak
De eisen van energiezuinigheid worden in Nederland steeds strenger. Dat vraagt om een fundamenteel andere aanpak bij de bouw van woningen. Daarbij gaat het niet alleen om nieuwere materialen of slimmere technische toepassingen. Clocquet: "De duurzaamheid zit hem voor een belangrijk deel in de samenwerking. In de bouw van traditionele gebouwen is dat minder belangrijk. Energiebesparing is een gevolg van een integrale aanpak van zowel bouwkundige, bouwfysische als installatietechnische aspecten. Daarom moeten bij duurzame gebouwen de architect, de installateur en alle andere partijen in de keten al vanaf het begin veel nauwer met elkaar samenwerken. Alleen op die manier kun je het comfort en de kwaliteit van de woning garanderen."

Brede uitrol passiefhuisconcept
De bouw van een passiefhuis is een specialistische klus. Er moet rekening gehouden worden met de bouwtechnische aspecten als extreme isolatie, maximaal beperken van luchtlekken en optimaliseren van passieve zonne-energie. Bovendien zijn er allerlei installaties die optimaal moeten worden afgestemd, bijvoorbeeld voor verwarmen, warm tapwater en ventilatie. Clocquet: "Juist omdat de bouw van een passiefhuis een complex geheel is, was het gebrek aan praktijkgerichte informatie zo'n groot probleem. We hopen dat we met onze handleiding ons steentje kunnen bijdragen aan de bredere uitrol van het passiefhuisconcept."

Over de Uitwerkingsinstructie Passiefhuis
De Uitwerkingsinstructie Passiefhuis (ISBN 978-905-367-49-49) is beschikbaar bij het SBR (www.sbr.nl) en kost €102,00.

Trefwoorden: Passiefhuis