Minister Vogelaar ontvangt DHV-publicatie

Door: Dhv  14-10-2008

Over de stad gesproken’ analyseert en biedt oplossingsrichtingen

Op de Inspiratiedag ‘Maak de wijk’ overhandigde DHV-directeur Vic Prins aan minister Vogelaar de publicatie ‘Over de stad gesproken’. Aan bod komen vragen als: waarom wordt een wijk een achterstandswijk, en: wat moet er gebeuren om stedelijke vernieuwing te laten slagen?

Om het debat over stedelijke vernieuwing te stimuleren, organiseerde advies- en ingenieursbureau DHV een rondetafelgesprek met deskundigen. Een verslag van het gesprek staat in de publicatie ‘Over de stad gesproken’. Het eerste exemplaar ervan werd aangeboden aan minister Vogelaar voor Wonen, Werken en Integratie tijdens de inspiratiedag over ‘Maak de wijk’ over ruimtelijke kwaliteit in de krachtwijken op donderdag 9 oktober in Amsterdam.

Water drukt opwarming grote steden
Stedelijk water als kwaliteit van een wijk is een van de oplossingsrichtingen in de publicatie. Diana de Jong, directeur Gebiedontwikkeling bij DHV: “Mensen vinden het prettig om aan water te wonen en uitzicht te hebben op water. Het vergroot de belevingswaarde van een leefomgeving.”
Meer oppervlaktewater is ook nodig om aan de groeiende wateropgave te kunnen voldoen. De grote hoeveelheid verhard oppervlak in steden in combinatie met zwaardere buien, veroorzaakt immers wateroverlast. Water is bovendien hét koelmiddel om de verwachte temperatuurstijging in de steden van rond de vier graden tegen te gaan.

DHV is intensief betrokken bij stedelijke vernieuwingsprojecten in onder meer Amsterdam, Utrecht, Eindhoven en Arnhem.