Onderhoudsplanning hoofdwegennet uitbesteed aan markt

Door: Dhv  30-07-2008
Trefwoorden: Rijkswaterstaat

De Dienst Verkeer en Scheepvaart van Rijkswaterstaat heeft adviesbureaus DHV, Unihorn en KOAC-NPC opdracht gegeven voor het opstellen van meerjarenplannen voor het verhardingsonderhoud van het hoofdwegennet. Jaarlijks wordt de onderhoudsstaat van circa 3000 kilometer snel- en autowegen in kaart gebracht. De adviesbureaus gaan dit gezamenlijk uitvoeren en deze inventarisatie vertalen in onderhoudsplannen die Rijkswaterstaat zelf zal uitvoeren. De opdracht heeft een contractwaarde van 1,2 miljoen euro en loopt twee jaar. Randvoorwaarden voor de onderhoudsplanningen zijn kwaliteit van het wegennet en minimale verkeersoverlast door onderhoud. Een contract als dit is nog niet eerder gesloten in Nederland.

Gedurende de looptijd van de opdracht wordt veel aandacht besteed aan het beperken van veiligheidsrisico’s en verkeershinder. Bart Mante, senior adviseur van DHV: “Nu worden nog veel onderhoudsgegevens langs de weg verzameld. Voor de circa 3000 kilometer hoofdwegen, dat is ongeveer 6200 kilometer aan rijbanen, is men daar ongeveer 240 werkdagen mee bezig. Hoewel dit in verkeersluwe uren gebeurt, geeft dit overlast en zijn er veiligheidsrisico’s. We streven ernaar de visuele waarneming in 2010 met 80 tot 90% te beperken.” Dit traject is door Rijkswaterstaat al ingezet, maar de overeenkomst biedt het consortium gelegenheid om zelf ook innovaties aan te dragen.

De opdracht is Europees openbaar aanbesteed en gegund aan DHV, Unihorn en KOAC-NPC. Zij hebben voor uitvoering van de opdracht een combinatie gesloten. Advies- en ingenieursbureau Oranjewoud is in het project onderaannemer van de combinatie.

Voor de uitvoering van de opdracht stelt Rijkswaterstaat de basisgegevens beschikbaar. DHV, Unihorn en KOAC-NPC vullen deze aan met eigen veldonderzoek langs de rijkswegen. Het totaal wordt door de adviesbureaus verwerkt in het planning- en programmeringsysteem (IVON) van Rijkswaterstaat. Dit wordt vervolgens binnen Rijkswaterstaat verder afgestemd en gebruikt voor de planning en programmering van het onderhoudswerk. Advies- en ingenieursbureau Oranjewoud wordt als onderaannemer vooral ingeschakeld voor (interne) opleiding en kwaliteitsborging.

Trefwoorden: Rijkswaterstaat