Overhandiging baggermaterieel aan Gouverneur Jakarta

Door: Dhv  22-01-2009
Trefwoorden: Bagger, Jakarta

Staatsecretaris bezoekt DHV baggerproject

Staatsecretaris van Verkeer en Waterstaat Huizinga heeft Nederlands baggermaterieel overhandigd aan de Gouverneur van Jakarta. De Gouverneur benadrukte het belang van het project als eerste stap in de richting naar een duurzame oplossing voor de overstromingen in Jakarta. Overstromingen zijn een jaarlijks terugkerend probleem. Een combinatie van een snelle bodemdaling en een toename in de intensiteit van de regenval, zorgen ervoor dat verschillende delen van Jakarta meerdere keren per jaar te maken hebben met hevige overstromingen.

Peter Vroege, Team Leader van DHV: ‘Mensen moeten binnen enkele uren door heupdiep water hun bezittingen veilig stellen en het verkeer is dagen ontregeld door beschadigingen aan de wegen en bruggen. Het zoeken naar een oplossing voor deze wateroverlast staat hoog op de agenda van de Indonesische provinciale en nationale overheden.’

Kennisoverdracht
Afgelopen jaar heeft een consortium van Nederlandse bedrijven onder leiding van DHV het ‘Pilot Dredging Project Jakarta’opgezet. Het project van 2,5 miljoen euro wordt gefinancierd door Partners voor Water / EVD en de Nederlandse Ambassade in Jakarta. Het heeft als doel om op korte termijn Nederlandse kennis op het gebied van kleinschalig stedelijk baggeren te delen met de Indonesische overheden. Naast het demonstreren en overdragen van de Nederlandse kennis op het gebied van baggertechnieken, wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de mensen die in het gebied rondom de gekozen kanalen wonen. Het belang van schone kanalen wordt benadrukt om een snelle afvoer van water en daardoor de kans op overstroming te verminderen.

Na een intensieve voorbereiding, is in november 2008 baggeraar Dosco gestart met de baggerwerkzaamheden in de kanalen. Ondertussen heeft DHV in Nederland nieuw baggermaterieel ingekocht. Dit bestaat uit twee schuifboten, een mobiele werkplaats en een grote trommelzeef waarmee het sediment en huishoudelijke afval wordt gescheiden. ‘Met dit materiaal kunnen de autoriteiten de volgende jaren een flinke stap maken in het onderhoud van kleinschalige kanalen in de stad’, aldus Team Leader Peter Vroege van DHV. ‘Wij zijn trots dat we dit project samen met de Provincie van Jakarta zo snel van de grond hebben gekregen.’

Na de overhandiging van het baggermaterieel, heeft de staatssecretaris het project bezocht en deelgenomen aan een workshop met de lokale bevolking. Peter Vroege heeft haar begeleid en uitleg gegeven over het project, de machines en de manier van baggeren. Huizinga was erg onder de indruk van het project en onderstreepte het belang van dergelijke projecten voor de Nederlandse Internationale watersector.

Trefwoorden: Bagger, Jakarta