Overkappen snelwegen haalbaar

Door: Dhv  25-10-2006
Trefwoorden: Overkapping, Verkeer, Overkappen

Op veel plaatsen in Nederland is de concentratie fijnstof en stikstofdioxyde rond snelwegen te hoog. Deze luchtverontreiniging kan leiden tot snelheidsverlaging op de snelweg en bouwstops in de omgeving. Het overkappen van een snelweg kan het probleem plaatselijk oplossen, zo blijkt uit recent DHV-onderzoek in samenwerking met NIO architecten.

DHV voerde dit onderzoek uit in opdracht van het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit (IPL). IPL werkt in opdracht van de ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM aan innovatieve oplossingen die bijdragen aan verbetering van de luchtkwaliteit op en rond snelwegen.

Onderzocht is wat de kosten zijn voor het veilig overkappen van 1 km snelweg bestaande uit twee keer drie rijstroken met vluchtstroken en een op/afrit. DHV en NIO ontwierpen hiertoe twee overkappingen: het banaandak en het lamellendak. Het banaandak heeft een stalen frame met daarin opgeblazen kussens (’bananen’) die de krachtenlijn van de spanten volgen. Het lamellendak is opgebouwd uit langwerpig in de lengterichting open te draaien panelen die open kunnen bij lage fijnstofconcentraties en bij calamiteiten.

Beide ontwerpen zijn realiseerbaar voor een bedrag van ca. 65 miljoen per kilometer. Dit is ongeveer de helft van wat een bovengrondse tunnel van die lengte kost. DHV en NIO adviseren wel aanvullend onderzoek naar ventilatie, brandwerendheid en rookgedrag in overleg met overheden en veiligheidsdiensten.

Trefwoorden: Overkappen, Overkapping, Verkeer