TEC sleept opdracht 35 km lange brug-tunnelcombinatie China in de wacht

Door: Dhv  09-07-2009
Trefwoorden: Brug

TEC (Tunnel Engineering Consultants, een samenwerkingsverband tussen Royal Haskoning, DHV en Witteveen+Bos) gaat samen met internationale partijen de Chinese overheid adviseren gedurende het ontwerp en de bouw van een 35 km lange brug-tunnelcombinatie in het zuiden van China.

Deze brug-tunnelcombinatie zal de verbinding gaan vormen tussen de belangrijke Chinese economische centra Hongkong en Macao, en het Chinese vaste land. Het project, in de delta van de “Pearl-river”, omvat een serie conventionele bruggen en tuibruggen, een aantal nieuw aan te leggen eilanden en een 6 km lange afgezonken tunnel.
Op dit moment is het ontwerp al in volle gang en zal aan het einde van dit jaar met de bouw worden begonnen. Het streven is om de verbinding eind 2015 in gebruik te nemen. Een uitdaging voor een project van deze omvang.
In het internationale consortium, waarin onder andere ook Amerikaanse en Chinese ingenieursbureaus, zal TEC (permanent samenwerkingsverband tussen Royal Haskoning, DHV en Witteveen+Bos) zorgdragen voor de internationale expertise op het gebied van ontwerp en realisatie van (afgezonken) tunnels en nieuw aan te leggen eilanden. Ervaring die in Nederland is opgedaan met de HSL-tunnels onder de Oude Maas en Dordtsche, de Burg. Thomassen tunnel, de tweede Coentunnel, tunnel Hubertusduin, de Groene Hart tunnel en de Noord- en Wijkertunnel, en internationaal met de Øresund in Denemarken, Busan Geoje in Zuid-Korea, de Medway tunnel in het Verenigd Koninkrijk en de Coatzacoalcos tunnel in Mexico. De keuze voor het consortium is mede gebaseerd op deze ervaring en expertise.
Het consortium zal gedurende de loop van het gehele project de Chinese projectorganisatie van advies voorzien op het gebied van ontwerp, uitvoering, duurzaamheid, kosten, planning, beheer en onderhoud. Deze taak loopt tot na 2015.
Op dit moment is TEC samen met de Amerikaanse partner al bij het project betrokken en voert de beoordeling van het conceptuele ontwerp van de bruggen, tunnel en eilanden uit; een ontwerp dat door een Chinese ontwerpbureau is uitgevoerd met ondersteuning van andere internationale partijen.
In een ander consortium adviseert TEC ook in het Fehmarnbelt tunnel project, de 19 km lange afgezonken weg/spoortunnel tussen Duitsland en Denemarken.

Over TEC
Het in Nijmegen gevestigde TEC is een permanent samenwerkingsverband tussen de internationaal opererende ingenieursbureaus Royal Haskoning, DHV en Witteveen+Bos. TEC is sinds haar oprichting in 1988 continu betrokken geweest bij het ontwerp en de uitvoering van afgezonken en geboorde tunnels in binnen- en buitenland > www.tec-tunnel.com
Op dit moment is TEC o.a. ook betrokken bij het ontwerp van de 19 km lange afgezonken tunnel tussen Denemarken en Duitsland, de Fehmarnbelt tunnel als ook bij de realisatie van de Busan-Geoje brug-tunnel combinatie in Zuid-Korea.

Trefwoorden: Brug