Toekomstvisie ‘Kerend Tij’ wint Eo Wijers prijsvraag

Door: Dhv  26-01-2009
Trefwoorden: Deltapoort, Wijers-stichting,

Drechtsteden van nu worden grote Waterstad in 2048

Advies- en ingenieursbureau DHV, Enno Zuidema Stedebouw en Espresse Publishing hebben de Eo Wijers-prijsvraag gewonnen. Hun inzending ‘Kerend Tij’ beschrijft de toekomst van het gebied Deltapoort, waarin de Drechtsteden samensmelten tot een nieuwe Waterstad. Het plan is gekozen uit 14 inzendingen.

De jury reageerde enthousiast op de inzending: “Kerend Tij laat zien dat het complexe logistieke netwerk van de regio volop kansen biedt. Kerend Tij stelt de toevoeging voor van verschillende interessante

woon- en werkmilieus (...) Weinig inzenders verankeren hun voorstellen in een visie op die op alle schaalniveaus uitgewerkt is. Tot slot richt de inzending de aandacht op een pretentieuze uitvoeringsstrategie met een gefaseerd uitvoeringsprogramma en bestuurlijke arrangementen waarmee het regiobestuur aan slagkracht kan winnen”

Het ontwerpteam: “De Deltapoort is een toonaangevend gebied voor Nederland. Er wonen 260.000 mensen en het gebied wordt doorsneden door grootschalige gebiedsoverstijgende infrastructuur, waardoor Deltapoort op dit moment voornamelijk een corridorfunctie vervult. Het lijkt alsof de zeven gemeenten zich onvoldoende bewust zijn van de kracht die zij samen kunnen ontwikkelen en het ruimtelijk beleid is naar ons idee te defensief. Wij willen in dit plan het tij keren. De wateropgave is bijvoorbeeld een kans om nieuwe interessante woonmilieus te creëren. We hebben een toekomstvisie geschreven waar de Drechtsteden trots op kunnen zijn, waardoor ze in 2048 zichzelf weer ‘de Poort van Holland’ mogen noemen.”Voorzitter van de jury is ir Dirk Sijmons. De Eo Wijers-stichting is een onafhankelijk netwerk dat een bijdrage wil leveren aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van Nederland op bovenlokaal schaalniveau. Aan deze editie van de prijsvraag konden inzenders een plan schrijven voor de Vechtstreek of de Deltapoort.

Trefwoorden: Deltapoort, Wijers-stichting,